Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỪA THIÊN-HUẾ
PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG TRÀ

MÔN TOÁN LỚP 4
Bài


B

A

C

D

Hình thoi ABCD có:

- Cạnh AB song song với cạnh DC
-

Cạnh AD song song với cạnh BC


-

AB = BC = CD = DA

Hình thoi ABCD


Hình thoi có hai
cặp cạnh đối diện
song song và bốn
cạnh bằng nhau


Trong các hình dưới đây: - Hình nào là hình thoi ?

Hình 4
Hình 2
Hình 1

1

Hình 5

Hình 3

2

3
XOÁ

4

5


- Hình nào là hình chữ nhật?

Hình 4
Hình 2


Hình 1

1

Hình 5

Hình 3

2

3
XOÁ

4

5


Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O
l
lll lllll

l
lllllllll

B

l
lllllllll

llllllllll l

A

O

lllllllll

l
lllllllll

D

C

l


Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O

B

l

lll lllll

l

lllllllll

A

O

D

C

l

lllllllll

lllllll


Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O

B

l

lllll

Xllll l

D

lll lllll

O

l

lllllllll

llllllllll l

lllllllll

l

lllllllll

Xl

A

C


Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O

B

lllll

Xllll l

lllllllll

llllllllll l

lllllllll

l

lllllllll

D

l

O

C

llll

Xl

A


l

lllllllll

l

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O

lll lllll

D

l

l

lllll llllll

l

O

l

A

lllllllll

llllllllll l

lllllllll

B

C


lllllllll

l

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O

lllllllll

O

l
l

lllll llllll

l
l lllll

A

lll Xllllll l

lllllllll

lX

B

D

C


Nhận xét : Hình thoi có
hai đường chéo vuông góc
với nhau và cắt nhau tại
trung điểm của mỗi đường


Gấp và cắt
tờ giấy
( theo hình
vẽ ) để tạo
thành hình
thoi

Click vào đây để xem gấp và
cắtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×