Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN
LỚP : 4
HÌNH THOI


BÀI CŨ:
• Rút gọn phân số:

25 9 10 6
;
;
;
30 15 12 10


BÀI MỚI
• :GIỚI THIỆU HÌNH THOI


Quan sát hình vẽ trang tríHÌNH THOI ABCD
B

A

C

D
• Cạnh AB


song song với cạnh DC
Cạnh AD song song với cạnh BC
AB = BC = CD = DA

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và
bốn cạnh bằng nhau.


LUYỆN TẬP
BÀI 1

HINH 3HINH 1HINH 4

HINH 2

HINH5


BÀI 2
B

O

A

O

C

D
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×