Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 4 – TUẦN 27

HÌNH THOIToán:

Hình thoi
B

C

A

D

Hình thoi ABCDB
C

A

D

Hình thoi ABCD


B
4cm

4cm

A

C
4cm

4cm

D

Hình thoi ABCD có:
- Cạnh AB song song với cạnh DC.
Cạnh AD song song với cạnh BC.
- AB = BC = CD = DA.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn
cạnh bằng nhau


1

Trong các hình dưới đây :

Hình 2
Hình chữ nhậtHình 3

Hình thoi

Hình 1

Hình thoi
Hình 4
Hình 5

- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?


2

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo
của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.
a) Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông
góc với nhau hay không.
b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra xem
hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi
đường hay không.
B

A

O

D

C


B

A

O

C

D

Nhận xét: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và
cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.


Toán

Hình Thoi
3

LuyỆn TẬP:
Làm bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57


3

Luyện tập
Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình thoi.


1

? Ă
? N
? G
? N
? H
? A
? U
?
B

2
3

? R
? U
? N
? G
? Đ
? ?I Ê
? M
?
T
?
? N
? G
?
S ?
O ?
N ?
G ?
S O
? O
? ?I
? H
? ?
T H
?H ?Ì N

4

*

H

I

N H T

H O

I

?N H
?

1

?T ?I

2

?O

3

?I

4

H
?
? H

Hết
Bắt2
3đầu
4
1
đầu
giờ
Hết
Bắt
32
4
1
giờ

Câu 1: Hình thoi có bốn cạnh ...
Câu 2: Hai đường chéo hình thoi cắt nhau tại … của mỗi đường.
Câu 3: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện … với nhau
Câu 4: Hai đường chéo … vuông góc tại trung điểm của mỗi đường


B
C

A
D
Hình thoi ABCD

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song
và bốn cạnh bằng nhau.


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG TIÊU HỌC ĐAI NÀITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×