Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Bài : GIỚI THIỆU TỈ SỐ
Lớp : Bốn/4


Vở nháp
Toán

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Một hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là
5cm và 8cm. Tính diện tích hình thoi đó.
Giải
Diện tích của hình thoi đó là :

5x8
= 20 (cm2)
2

Đáp số : 20cm2Toán
GIỚI THIỆU TỈ SỐ
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
5 xe
Số xe tải

:
7 xe

Số xe khách:

Ta nói: - Tỉ số của xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

.

5
số xe khách.
7

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay .
7
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng
số xe tải.
5

5
7
7
5


Toán
Ví dụ 2:
Số thứ nhất

5
3
a


GIỚI THIỆU TỈ SỐ
Số thứ hai

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

7

5
5 : 7 hay
7

6

3
3 : 6 hay
6

b (khác 0)

a
a : b hay
b

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay

a
(b khác 0).
b


BC
V

Toán
GIỚI THIỆU TỈ SỐ

1. Viết tỉ số của a và b biết :
a) a = 2
b=3
M:
2
2 : 3 hay

3

b)b)a a= =7 7

c)c)a a= =6 6

b b= =4 4

b b= =2 2

d)d)a a= =4 4
b b= =1010


V

Toán
GIỚI THIỆU TỈ SỐ

3.
Giảitrai và 6 bạn gái.
3. Trong
một tổ có 5 bạn
a) Viết
tỉ số
bạncả
trai
Tổng
sốcủa
bạnsốcủa
tổvà
là số
: bạn của cả tổ ;
b) Viết 5tỉ +số6của
bạn gái và số bạn của tổ.
= 11số(bạn)

Tỉ số của số bạn trai và số bạn cả tổ là :

5
5 : 11 =
11

Tỉ số của số bạn gái và số bạn của tổ là :

6
6 : 11 =
11

Đáp số : a)

5
; b)
11

6
11


BC

Toán

GIỚI THIỆU TỈ SỐ
Củng cố - dặn dò :
Đúng ghi Đ, sai ghi S :

8
8 : 9 hay
9

Đ

Tỉ số của a và b là a : b hay

6 : 5 hay

5
6

a
.
b

Đ

STài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×