Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

TOÁN 4
GIỚI THIỆU TỈ SỐ


Ai nhanh hơn ?
• Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 20m,
chiều rộng bằng
chiều3dài. Chiều rộng là:

5
a/21m

b/24m

c/ 12m

d/ 30m


Ví dụ 1: Một đội xe có 3 xe tải và 5 xe khách
Xe tải:

Xe khách:

3 xe
5 xe

3
5

- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 3:5 hay
3
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng
số xe khách
5
5
-Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 5:3 hay
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng

5
số xe tải
3

3


Ví dụ 2:
Số thứ nhất

5
0
a

Số thứ hai

7
6
b (Khác 0)

Tỉ số của a và b là : a:b hay

Tỉ số của số thứ nhất


và số thứ hai

5: 7 hay

5
7

0 :6 hay

0
6

a : b hay

a
b

a
b


a,

Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a=2
b =3

hay

a
b

=

a.Tỉ số của a và b là
C,

2
3

2
3

=

b, Tỉ số của a và b là
d,

a=7
b=4

cTỉ số của a và b là

a=6
b=2

b,

7
4

6
2

a=4
b = 10

d, Tỉ số của a và b là

4
10


Bài 2: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Bài giải
Số bạn trai và bạn gái cña c¶ tổ là:
5 + 6 = 11 (bạn)
a/Tỉ số cña sè b¹n trai vµ số bạn của c¶ tổ là:
b)Tỉ số cña sè bạn gái và số bạn của c¶ tổ là:

5
11
6
11


1
Bài tập 4: Trên
bãi cỏ có 20 con bò và số trâu
4 Hỏi trên bãi có mấy con trâu?
bằng số bò.
? con

Số trâu
Số bo
20 con

Số trâu trên bãi là
20 : 4 = 5 (con )
Đáp số: 5 con trâu


RUNG CHUÔNG VÀNG
Có 2 bút bi đỏ và 8 bút bi xanh.
Tỉ số của bút bi đỏ và bút bi xanh là:
Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Chúc mừng bạn
trả lời đúng

2
8


Cô có 5 cây viết đỏ và 3 cây viết xanh.
Tỉ số viết đỏ và viết xanh là:

3
a/
b/
3
:
2
5
5
c/
d/
5
:
8
3
Lập tỉ số của số trâu và số bo,
biết số bo là 3 con, số trâu là 4 con ?
4

Tỉ số của số trâu và số bo là:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×