Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

LỚP : 4 / 2


TOÁN

Kiểm tra bài cũ
Bài :

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:
7:9=

7
9

6 : 19 =

6
19

5:8=


5
8

1:3=

1
3

KQ
KQ


TOÁN

Giới thiệu tỉ số
Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.

-Tỉ số của số xe tải và số xe khách là
-Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

5 : 7 hay

5
7

7 : 5 hay

7
5

số 5
xe khách.

-Tỉ số của số xe khách và số xe tải là
-Tỉ số này cho biết số xe khách bằng

7

7 tải.
số xe


5


TOÁN

Giới thiệu tỉ số
Số thứ
nhất

Số thứ hai

5

7

3

6

a

b (khác 0)

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ
hai
5
5 : 7 hay

7

3: 6

hay

a : b hay

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay
Ngược lại : Tỉ số của b và a là b : a hay

3
6
a
b

a
(b khác 0)
b
b
(a khác 0)
a


Giới thiệu tỉ số
TOÁN

Giới thiệu tỉ số
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a)
c)

a=2
b=3
a=7
b=4

b)

a=6
b=2

d)

a=4
b = 10


Giới thiệu tỉ số
TOÁN

Giới thiệu tỉ số
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a)
b)

c)

d)

a=2
b=3

Tỉ số của a và b là

a=6
b=2

Tỉ số của a và b là

a=7
b=4

Tỉ số của a và b là

7:4

a=4
b = 10

Tỉ số của a và b là

4:10

2:3

hay

6:2

hay

hay

hay

2
3
6
2
7
4
4
10


TOÁN

Giới thiệu tỉ số
Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ;

Giải:
Số bạn của cả tổ là : 5 + 6 = 11(bạn)
Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là : 5
Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là : 6

: 11 hay

5
11

: 11 hay

6
11


TOÁN

Giới thiệu tỉ số


TOÁN

Giới thiệu tỉ số

Ghi nhớ
- Tỉ số của a và b là a : b hay
- Tỉ số của b và a là b : a hay

a
b(b khác 0)

b(a khác 0)
a


RUNG CHUÔNG VÀNG

TRÒ CHƠI:
AI
NHANH
HƠN
TOÁN
Giới thiệu tỉ số
+ Có 2 bút bi đỏ và 8 bút bi xanh.
bút
biđỏ
đỏvàvà
bútviết
bi xanh
+Tỉ
Côsố
cócủa
5 cây
viết
3 cây
xanh.
DẶN DÒ:
Tỉ số viết đỏ và viết xanh là:
+ Về nhà làm bài tậplà:4 – SGK /147 và
VBT
+ Chuẩn bị bài: Tìm hai số khi biết tổng
va tỉ số của hai số đó


1

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×