Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI THI
GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 2011 - 2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN


Toán
Kiểm tra bài cũ

Đặt tính rồi tính:
a) 4725 : 15
4725
22
75
0

15
315

b) 42546 : 37
42546

55
184
366
33

37
1149

c) 478 x 63
478
x
63
1434
2868
30114


Toán
Thương có chữ số 0
I/ LÍ THUYẾT:
a) Phép chia 9450 : 35 = ?
9450 35
245 270
000
Vậy: 9450 : 35 = 270
Chú ý: Ở lần chia thứ ba,
ta có 0 chia cho 35 được 0,
phải viết chữ số 0 vào vị trí
thứ ba của thương.

b) Phép chia 2448 : 24 = ?

2448 24
0048 10 2
00
Vậy: 2448 : 24 = 102
Chú ý: Lần thứ hai, 4 chia 24
được 0, ta viết 0 vào thương ở bên
phải của 1.Toán
Thương có chữ số 0
II/ LUYỆN TẬP:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 8750 : 35
23520 : 56

8750 35
175 250
00

23520 56
420
112
000

b) 2996 : 28

2420 : 12

2996 28
196 107
00

2420 12
020 200

Muốn thực hiện phép tính chia
thành thạo, em cần chú ý điều gì?


Toán
Thương có chữ số 0
Bài 2: Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút được 97 200 lít
nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao
nhiêu lít nước?
Tóm tắt
1 giờ 12 phút: 97 200 l
1 phút
: …….l ?

Bài giải
Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút
Trung bình mỗi phút máy đó bơm được:
97 200 : 72 = 1350 ( l )
Đáp số: 1 350 l

Muốn làm được toán giải có lời văn, em
cần phải làm gì?


Toán
Thương có chữ số 0


Toán
Thương có chữ số 0


Toán
Thương có chữ số 0
10278 94
878 109
42

1
Đ
36570 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×