Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0


Lớp 4A kính chào các
thầy cô giáo


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ

17826 : 48 = ?
1782 48
3
4
2
371
6
066
18

17826 : 48 = 371 (d­ 18)
Thö­l¹i: 371 x 48 + 18 =­Toán

Thương­có­chữ­số­0

a) 9450 : 35
= ?9450 35
245 270
000
9450 : 35 =

SGK/8
5


Thứ­ba­ngày­30­tháng­11­năm­2010.­Toán

Thương­có­chữ­số­0

b) 2448 : 24
=2448
?
24
0048 102
00
2448 : 24 =


Toán:­­­­Thương­có­chữ­số­0

Luyện­tập

B

Bài­1:­Đặt­tính­rồi­tính

8750 35 2996 28
17 5 2 5 0 01 9 6 1 07
00
000
Toán:­­­­Thương­có­chữ­số­0

Luyện­tập

B

Bài­1:­Đặt­tính­rồi­tính

23520 56 2429 12
1 1 2 4 2 0 00 2 9 2 02
05
000


Vở
Luyện­tập:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­2.­Một­máy­bom­nước­trong­

1­giờ­12­phút­bơm­được­97­
200­l­nước­vào­bể­bơi.­hỏi­
trung­bình­mỗi­phút­máy­bom­
đó­bơm­được­bao­nhiêu­lít­
Tóm­tắt:­­1­giờ­12­phút­:­97200­lít­
nước­?
­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­phút­­­:­


Luyện­tập:­­­­­­­­­­Bài­2

Vở

Tóm­tắt:­­1­giờ­12­phút­:­97200­lít­
­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­phút­­­:­
……..­lít
­­­­­­­­­­­­­­­­­Bài­giải­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­1­giờ­12­phút­=­72­
phút­­­­­­­­­­­­­­­­Trung­bình­mỗi­
phút­bơm­được­số­lít­nước­là:­­­­
97200­:­72­=­1350(l )­­­­­­­


Bài­3

Tóm­tắt:
Chiều­dài:
Chiều­rộng:
Chu­vi­­­­:­­­­­­­­­­?m
Diện­tích:­­­­­­­­­?­m2

97m

307
m


Bài­giải
Chiều­rộng­của­mảnh­đất­là:
(307-­97)­:­2­=­105(m)
Chiều­dài­của­mảnh­đất­là:
­105­+­97­=­202(m)
Chu­vi­của­mảnh­đất­là:
307­x­2­=­614(m)
Diện­tích­của­mảnh­đất­là:
105­x­202­=­21210(m2)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Đáp­số:­614m,­21210m2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×