Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

Trường tiểu học Nguyễn Du

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

TOÁN LỚP 4Em hãy nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.


Em hãy nêu cách so sánh phân số với 1.


 

Câu 1: Đúng điền Đ, sai điền S vào chỗ trống:

a)

……


b)

1 Đ>

S

Câu 2: Chọn ý đúng
Dãy phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?

Các em hãy làm
a) ;

bài tập sau vào bảng
con !

b)

 

c) ;


HOẠT ĐỘNG 1: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

So sánh hai phân số
 
HOẠT ĐỘNG 1: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

 

 

 
 


 

 
 

 


HOẠT ĐỘNG 1: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

 

 

 

Quy đồng mẫu số
 

 

 

 

 
 

 

Vậy

hai phân số

hai phân số mới

 
 

So sánh các tử số của

Rút ra kết luận về so sánh hai phân số ban
đầu.


TOÁN

Tiết 109: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

* Ghi nhớ: Sgk/ 121
* Luyện tập:


HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH

Bài 1: So sánh hai phân số:
Tập thể

 

 

Cá nhân

a) và
b) và

 

c) và


HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH

Bài 2: Rút gọn rồi so sánh hai phân số:
 

a) và

- Rút gọn phân số
- So sánh hai phân số mới
- Rút ra kết luận


CỦNG CỐ


TRÒ CHƠI:
RÙA VÀ THỎ


1
2
3
4
5
6


BẮT ĐẦU


1
2
3
4
5
6


TOÁN

Tiết 109: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

* Ghi nhớ: Sgk/ 121
* Luyện tập:


CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ CÙNG
CÁC EM HỌC SINH
LUÔN MẠNH KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×