Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC


Toán.
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường
thẳng cho trước.
Ta có thể vẽ như sau :

C

- Đặt một cạnh góc vuông của e ke
trùng với dường thẳng AB.

E
A

D

Điểm E ở trên đường thẳng AB


B

- Chuyển dịch đường thẳng AB sao
cho cạnh góc vuông thứ hai của e
ke gặp điểm E. Vạch một đường
thẳng theo cạnh đó thì được đường
thẳng CD đi qua điểm E và vuông
góc với đường thẳng AB.


Toán.
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường
thẳng cho trước.

C

C
E

E
A

D

Điểm E ở trên đường thẳng AB

B

A

D

Điểm E ở ngoài đường thẳng AB

B


Toán.
Vẽ hai đường thẳng vuông góc


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường
thẳng cho trước.
2. Đường cao của hình tam giác.

A

B

H

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC
ta vẽ đường thẳng vuông góc với
cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

C

Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao
của hình tam giác ABC.


Toán.
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường
thẳng cho trước.
2. Đường cao của hình tam giác.
Luyện tập.
1. Hãy vẽ đường thẳng AB .đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau :
b)

a)

C

E
C

E

D

D

c)


Toán.
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Luyện tập.
1. Hãy vẽ đường thẳng AB .đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau :
2. Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong những
trường hợp sau :
a)

A

B

b)

c) C

H

H
B

H

C

C

A

A

B


Toán.
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Luyện tập.
Baif taapj 1.
Baif taapj 2.
Baif taapj 3. Cho hình chữ nhật
ABCD và điểm E trên cạnh AB.

A

E

B

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm
E và vuông góc với cạnh DC, cắt
cạnh DC tại điểm G. ta được các
hình tứ giác đều là hình chữ nhật,
nêu tên các hình chữ nhật đó.

D

G

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×