Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc


Toán:


Hình chữ nhật bên có những cặp cạnh nào song
song với nhau ?
A

B

D

C

Cạnh AB song song với cạnh CD
Cạnh AD song song với cạnh BC


Hình chữ nhật bên có những cặp cạnh nào
vuông góc với nhau ?
A


B

D

C

Cạnh AB vuông góc với cạnh BC
Cạnh BC vuông góc với cạnh CD
Cạnh CD vuông góc với cạnh DA
Cạnh DA vuông góc với cạnh AB


Toán:

Vẽ hai đường thẳng vuông góc


Toán: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
1.Vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông
góc với đường thẳng cho trước
Điểm E nằm trên đường thẳng AB

A

E

B


Toán: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với đường
thẳng AB
Chuyển dịch êke trượt theo đường thẳng AB sao cho
cạnh góc vuông thứ hai của êke gặp điểm E.
Vạch một đường thẳng theo cạnh đó ta được đường
thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB
C
E
AD

B


Toán:

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB

A

E

B


Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Toán:

C
E
A

B
D


Vẽ hai đường thẳng vuông góc
2.Vẽ đường cao của tam giác
Toán:

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng
vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại H
A

B

H

C


Toán:

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

3.Thực hành
Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua E và vuông góc với
đường thẳng CD.
E

C
S

A

O
F

K

E

B
D

N
T

P
M

H


Thứ tư ngày10 tháng 10 năm 2012
Toán: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 2: Vẽ đường cao AH của tam giác ABC.
A

B

C

H

B

H

C

C

H

A

A

B


Ôn cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.

Chuẩn bị bài: Vẽ hai đường thẳng song
song
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×