Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCHãy nêu từng cặp cạnh vuông góc
với nhau có trong hình chữ nhật
ABCD
A

B

D

C


Cạnh AB vuông góc với cạnh BC
Cạnh BC vuông góc với cạnh CD
Cạnh CD vuông góc với cạnh DA
Cạnh DA vuông góc với cạnh ABTOÁN

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG
VUÔNG GÓC


Vẽ đường thẳng đi qua một điểm
và vuông góc với đường thẳng
cho trước


Điểm E nằm trên đường thẳng AB

A

E

B


Đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với đường thẳng
AB
Chuyển dịch êke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh
góc vuông thứ hai của êke gặp điểm E.
Vạch một đường thẳng theo cạnh đó ta được đường thẳng
CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB
C

E
A

B
D


Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB
E
AB


C
E
A

B
D


Vẽ đường cao của tam giác


Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng
vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại H
A

B

H

C


Thực hành


Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua E và vuông góc
với đường thẳng CD.
C
E

E
C

D

E

D
D

C


Bài 1:
A
C
E
C

A

E

D
B

A

D
E

C

B

D

B


Bài 2: Vẽ đường cao AH của tam giác ABC.
A

B

B

C

C

A

C

A

B


Bài 2:
A

B
H

B

H

C

C

C
H

A

B

A


Củng cố
Muốn vẽ đường thẳng đi qua một
điểm vuông góc với đường thẳng cho
trước ta làm thế nào?


Toán : VẼ HAI ĐƯỜNG THĂNG VUÔNG GÓC

Muốn vẽ một đường thẳng đi qua một điểm vuông góc
với đường thẳng cho trước ta vẽ như sau:
-Đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với đường thẳng
cho trước.
- Chuyển dịch êke trượt theo đường thẳng cho trước đó
sao cho cạnh góc vuông thứ hai của êke gặp một điểm.
Vạch một đường thẳng theo cạnh đó ta được đường
thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng
cho trước.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×