Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬToán 4

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG
GÓC


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
• Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc
• Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc
• Bài tập về nhà


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng AB cho trước.
Ta có thể vẽ như sau :
– Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng

AB.
– Chuyển dịch ê ke trượt theo đường theo đường thẳng
AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm
E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường
thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng
AB.


A
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A

C

C

E

E
B

D
Điểm E trên đường thẳng AB

A

B

D
Điểm E ngoài đường thẳng AB


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

2. Đường cao của hình tam giác
A

B


C

Qua đỉnh A của hình tam giác
ABC ta vẽ đường thẳng vuông
góc với cạnh BC, cát cạnh BC
tại điểm H.
Ta gọi đoạn thẳng AH là
đường cao của hình tam giác.


Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc

• Bài tập 1
• Bài tập 2


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1 Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc
với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau :
a)
b)
c)
D

C
C

E

D

E

E
C
D


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

a)

b)

C

c)
D

E
C

E

E

D
D

C


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
2 Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong
mỗi trường hợp sau :
a)
b)
c)
B

A

B

C C

A

C

A

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
a)

b)

A

B

c)

B

C

C

A

C

A

B


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Cho hình chữ nhật ABCD và A
điểm E trên cạnh AB.
Hãy vẽ đường thẳng đi qua
điểm E và vuông góc với cạnh
DC, cắt cạnh DC tại điểm G.Ta
được các hình tứ giác đều là D
hình chữ nhật, nêu tên các hình
chữ nhật đó.

B

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×