Tải bản đầy đủ

KH SH cm lien truong cum 3

PHÒNG GIÁO DỤC LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
LIÊN TRƯỜNG CỤM 3
Thời gian:
Địa điểm :

Từ 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2012 (Thứ 6)
TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

I. LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
1. Công tác tổ chức: Đ/c Lý làm công tác tổ chức
- Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 15 khai mạc, nêu nội dung, yêu cầu sinh hoạt cụm cần đạt (Đ/c
Lách)
2. Dạy thể nghiệm trên lớp:Từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 (Theo lịch )


Tiết

Môn

Tiết CT- Bài dạy

GV dạy

2
1
2

Lớp
TOÁN 9B
TOÁN 9E
LÝ 9C

Tiết 23: Đồ thị Hàm số y = ax+ b
Tiết 21: Hàm số bậc nhất.
Tiết 19 sử Dụng và an toàn tiết kiệm

đ/c Hùng - GV Ngư Bắc
đ/c Lợi - GV Hồng Thủy
đ/c Thương - GV Cam Thủy

2
1
2
1
1
2
2
1
1

SINH 8A
HÓA 8A
VĂN 9E
VĂN 9D


SỬ 9C
ĐỊA 9A
T.ANH 9D
T. ANH 9B
T. DỤC 9A

điện
Tiết 21: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.
Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng
Tiết 50: Đoàn thuyền đánh cá (t1)
Tiết 48: Tổng kết về từ vựng.
Tiết 10: Nước Mỹ
Tiết 20: Trung du và miền núi Bắc bộ
Tiết 19: U3 – L5
Tiết 20: U4 – L1
Tiết 18: Chạy ngắn - Chạy bền

đ/c Tình - GV Hồng Thủy
đ/c Thanh - GV Hồng Thủy
đ/c Hương - GV Hồng Thủy
đ/c H Thủy- GV Cam Thủy
đ/c Hưởng GV Ngư Bắc
đ/c Thương GV Hồng Thủy
đ/c Sáu GV Ngư Bắc
đ/c Lựu - GV Cam Thủy
đ/c Dũng - GV Hồng Thủy

3. Thời khoá biểu dạy:
Lớp
Tiết 1
Tiết 2
Dạy

9A
Thể -

9B
Anh -

9C
Sử -

9D
Văn -

9E
Toán -

8A
Sinh -

8C
Hoá -

T Dũng
Địa -

C. Lựu
Toán

T Hưởng


C Thuỷ
Anh

T Lợi
Văn -

C Tình

C.Thanh

CThương

- T Hùng

- C Thương

- T Sáu

C Hương

Phòng 1

Phòng 2

Phòng 3

Phòng 4

Phòng 5

phòng
GVCN dặn HS của lớp đi học

4. Trao đổi, rút kinh nghiệm: Từ 14 giờ đến 15 giờ 30.
Chỉ đạo các môn:
Toán - Lý: Đ/c Lê Đình Lý ( P.HT trường THCS Hồng Thủy)

Phòng
7

Phòng 7


Văn- Sử- Địa: Đ/c Lê Đình Vân ( P. HT trường THCS Ngư Thủy Bắc)
Tiếng Anh: Đ/c Phạm Thị Hồng Phượng ( GV trường THCS Hồng Thủy)
Hóa- Sinh: Đ/c Nguyễn Văn Vũ ( P.HT trường THCs Cam Thủy)
Thể dục; Đ/c Lê Đình Hùng ( GV trường THCS Ngư Thủy Bắc)
5. Tổng kết :Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ (Đ/c Lách thực hiện )
II. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ :
1.Soạn bài:
GV dạy: (Tổ chuyên môn của trường góp ý).
2. Phân công các nhóm dự giờ và thảo luận:
Toán: Đc Viễn, Liễu, Thức, Lợi, Tiễn.
Lý: Đc San, Việt, Xuyến.
Hoá: Đc Thanh,
Sinh: Mùi, Tình, Hậu, Anh.
Văn: Loan, Hương, Hà (b), Chung, Minh
Sử: Thuỷ, H Lý, Nhàn, Quang.
Địa: Đc Hân, Thương.
Anh: Hà(a), Phượng, Duyên, Hoà.
Thể: Đc Dũng, Sơn, Ninh
3. Trang trí, Hậu cần:
*Trang trí, sắp xếp bàn ghế, hội trường, phòng học: San, Viễn, Hậu, Việt + GVCN lớp trực.
Loa máy: Cường, Lợi.
Chụp ảnh: Hậu.
* Hậu cần: Đc Hân, Tâm Nhung.
4. Kế hoạch thu chi kinh phí :
Thu :
THCS Hồng 1.000.000đ, THCS Cam 700.000đ, THCS Ng Bắc 700.000đ ( Tổng thu
2.400.000đ)
Chi :
-Trang trí, vệ sinh, sắp xếp hội trường và phòng học : 100.000 đ
- Nước uống
- Giáo viên dạy thể nghiệm 12 GV x 50.000đ/GV

: 100.000 đ
: 600.000 đ

- Ăn trưa ( HT,P.HT, TT các trường trong cụm và HĐCM ngành ) 1.600.000đ
P. HIỆU TRƯỞNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×