Tải bản đầy đủ

Tuan 18

KẾ HOẠCH TUẦN 18
(Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 22/12/2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình.
Thực hiện chương trình tuần 17.
2. Dạy và học:
Ôn tập có chất lượng cho kiểm tra HKI. Chú trọng rèn luyện kĩ năng làm bài theo hình
thức tự luận. Tổ chức cho HS ôn tập theo đề cương, hướng dẫn học sinh học ở nhà có hiệu
quả.
Hoàn thành điểm M, 15’ đạt 100%. Rà soát lại chế độ cho điểm, nghiên cứu thông tư 58 về
xếp loại học sinh.
Tất cả các bộ môn hoàn thành việc vào điểm ở phần mềm OMMS (đảm bảo tỉ lệ như sổ gọi
tên ghi điểm).
Các môn Công nghệ, Giáo dục, Mỹ thuật, Nhạc, TD, TC Tin tiến hành kiểm tra học kì I
theo phân phối chương trình. Tiến hành chấm bài, tổng hợp, cộng điểm và vào điểm.
Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8: Hoàn thiện các kĩ năng cho học sinh và rèn luyện kĩ năng làm
bài, phân tích các dạng bài.
Đội tuyển năng khiếu tăng cường tập luyện theo kế hoạch vào các ngày trong tuần.
Dạy ôn tập Toán văn lớp 9 theo TKB, chuẩn bị các điều kiện để Phòng GD kiểm tra, trong
ôn tập cần chú trong đối tượng yếu kém và chú trọng kiến thức học kỳ I.
Phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch cá nhân.

Tăng cường công tác dự giờ đạt 18 tiết/giáo viên. Thao giảng 1 tiết/tổ.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (kí sổ đầu bài, vào điểm).
- Kiểm tra việc thực hiện phần mềm OMMS (đến hết ngày 27/4 tất cả giáo viên hoàn thành
điểm HKII, BGH sẽ kiểm tra và xữ lí những giáo viên không vào điểm ở phần mềm).
PHT: Dự giờ thanh tra toàn diện đc San (theo lịch tổ CM), Kiểm tra hồ sơ tổ của đc San,
Thuỷ, Thanh (nộp vào sáng 19/12).
4. Công tác khác:
- Cung cấp tin bài cho Web đúng thờ gian quy định.
- Các bộ phận tiếp tục hoàn thành hồ sơ KĐCL giáo dục, khắc phục các tồn tại do đoàn
kiểm tra chỉ ra.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×