Tải bản đầy đủ

Tuan 14

KẾ HOẠCH TUẦN 14
(Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 24/11/2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỄN KHAI:
1. Thực hiện chương trình tuần .
Thực hiện chương trình tuần 13.
2. Dạy và học:
Nâng cao chất lượng dạy học, ôn tập có trọng tâm để đạt kết quả tốt trong
kiểm tra học kì I. Giáo viên chuẩn bị kỉ, có chất lượng đề cương ôn tập học kì I
(Thực hiện đồng bộ theo môn, khối).
Tăng cường công tác dự giờ đảm bảo 14 tiết/giáo viên.
Thực hiện bồi dưỡng HSG theo lịch của chuyên môn. Chọn học sinh bồi
dưỡng giai đoạn 1 (nộp danh sách cho CM tuần sau).
Chuẩn bị các điều kiện thi Olympic Tiếng Anh qua mạng (cấp trường) theo
kế hoạch ở bảng CM: Dự kiến vào ngày 29 và 30 tháng 11 cho tất cả các khối lớp
mỗi lớp từ 3 đến 5 học sinh, riêng khối 9 thi kết hợp với chon học sinh thi cấp
huyện. Các đội tuyển học sinh giỏi khác tăng cường ôn luyện theo KH của Cm và
cá nhân.
Tăng cường công tác bồi dưỡng hs yếu kém tất cả các môn, đặc biệt các môn
Toán, Văn, Anh.
GV tiến hành vào điểm ở phần mềm OMMS đạt tỷ lệ 75% M va 15 phút và
các bài kiểm tra định kì.

Hoàn thành tổng hợp và công bố kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
(trước 20/11)
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
BGH, TT triển khai dự giờ để kiểm tra việc dạy học tất cả các giáo viên.
Hoàn thành kiểm tra toàn diện và chuyên đề tháng 11.
BGH, TT kiểm tra việc vào điểm ở phần mềm OMMS.
4. Công tác khác:
- Tăng cường viết bài cho Web.
- Hoàn thành thu minh chứng, kí và mã hóa minh chứng.
Nộp giáo án Nhạc 9 và Sử 9 cho PGD: đc Thủy va H Lý nộp cho CM trước
19/11 để nộp.
- Dạy nghề nghiêm túc theo TKB: đc Xuyến, Cường
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×