Tải bản đầy đủ

Tuan 10

TUẦN: 10
(Từ 21/10/2013 đến 27/10/2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỄN KHAI:
1. Thực hiện chương trình dạy học.
Thực hiện chương trình dạy học tuần 9.
TKB 03 có một số thay đổi yêu cầu gv đối chiếu thực hiện và cho HS chép
vào ngày 25/10
GV đối chiếu lại chương trình và thời gian để thực hiện đúng tiến độ.
2. Dạy và học:
Nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kiểm tra thường xuyên. Chú trọng
kiểm tra vở bài tập truyền thống trong từng tiết dạy.
Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB, gv nộp danh sách, chương trình
qua mail của đc Đ Lý ngày 24/10. Giáo viên tuyến chủ động liên hệ với giáo viên
tuyến 1 qua mail .
- Thao giảng 1 tiết/tổ. - Dự giờ đạt 10 tiết/gv.
- Đc Dũng, Hậu hoàn thành danh sách các đội tuyển và lên kế hoạch tập luyện
(nộp CM ngày 26/10).
Dạy ôn lớp 9 theo TKB, hoàn thành hồ sơ ôn tập. Hoàn thành các thủ tục dạy
ôn tập lớp 9 (giấy phép, số lượng học sinh, hồ sơ giảng dạy).
Thực hiện tốt thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường, tăng cường bồi dưỡng các
đội tuyển TA QM, GTQM.

GV chủ động vào điểm ở phần mềm OMMS .
3. Kiểm tra nội bộ trường học.
Hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện tuần 9
*Toàn diện: (Thực hiện trong 2 tuần)
+ Đ/c : Đ/c Chung - Thủy, Loan kiểm tra.
+ Đ/c Việt: Đ/c Viễn kiểm tra.
+ Đ/c Hậu: Đ/c Thanh, Dũng kiểm tra.
* Chuyên đề:
+ Đ/c Viễn (Hồ sơ, Quy chế): Đ/c San kiểm tra.
+ Đ/c Hân (Hồ sơ, Quy chế): Đ/c Thanh kiểm tra.
Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn đặc biệt là những sai phạm
trong tháng 10.
4. Công tác khác:
Triển khai học nghề theo TKB của tiết học chính khoá: đc Xuyến.
Viết tin bài cho Web theo quy định.
Thu toàn bộ minh chứng KĐCLGD: Nhóm trưởng
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×