Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số


I. Kiểm tra bài cũ:


Câu hỏi :
Muốn nhân hai phân số với nhau ta làm như thế
nào ?
Thực hiện phép tính sau :

4

7

28
=

x

5

9


45

17

12

19

x

19

x

15

17

12
=

15


II.BÀI MỚI
• Bài :

Tìm Phân Số Của Một Số
• SGK trang 135


II. Bài mới :
• Bài toán 1 :Em hãy đọc kỹ bài tập sau:
Một rổ bóng có 12 qủa . Hỏi 1/3 số bóng trong rổ
là bao nhiêu qủa bóng ?


NHẬN XÉT: 12 quả được chia
thành 3 phần bằng nhau ,muốn tìm
1/3 số quả ta lấy tổng số quả chia
cho tổng số phần.


Nhận xét :
1/3 số bóng trong rổ là : 12 : 3 = 4 (qủa)
ĐS: 4 qủa
Bài Toán 2 : một rổ bí có 12 qủa . Hỏi 2/3 số bí
trong rổ là bao nhiêu qủa bí?


Qủa

12 qủa
Bài giải :
2/3 số bí trong rổ là : 12 x 2/3 = 8 ( qủa)
ĐS : 8 qủa


Nhận xét

:

muốn tìm 2/3 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 2/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×