Tải bản đầy đủ

Tuan 36

TUẦN 35
(Từ 28/4/2013 đến 04/5/2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỄN KHAI:
1. Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình tuần 36 - Kiểm tra HK II
2. Dạy và học.
Tiến hành dạy học theo TKB, tăng cường ôn tập cho HS theo đề cương.
Kiểm tra HK II theo lịch của PGD – các bộ phận chuẩn bị hoàn thành các yêu cầu
đề thực hiện tốt công tác kiểm tra. Giáo viên thực hiện coi chấm kiểm tra theo phân
công. Tổ trưởng lên lịch chấm bài và vào điểm. Giáo viên có mặt buổi sáng lúc 7h00 11h00, buổi chiều lúc 13h30 - 17h30.
Công tác dạy ôn tập lớp 9: Hoàn thành các loại hồ sơ ôn tập lớp 9 để PGD kiểm tra
ngày 28/4/2014.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
Hoàn tất các hồ sơ kiểm tra năm học -Tổng hợp đánh giá.
Kiểm tra việc vào điểm, chế độ cho điểm. Việc vào điểm tại phần mềm OMMS
4. Công tác khác:
Chuẩn bị các điều kiện để chuyển giao chất lượng lớp 5 (theo kế hoạch)
Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm.
Rà soát hồ sơ THTT - HSTC, hồ sơ CLB hò khoan cuối năm(đc Diệp) - Hồ sơ câu
lạc bộ TDTT (đc Dũng)
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×