Tải bản đầy đủ

Tuan 35

TUẦN: 35
(Từ 21/4/2014 đến 27/4/2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỄN KHAI:
1. Thực hiện chương trình tuần 35
Thực hiện chương trình tuần 34 - Kiểm tra HK II
2. Dạy và học.
Tiến hành dạy học theo TKB, tăng cường ôn tập cuối năm cho HS theo đề cương.
Kiểm tra HK II các môn Âm Nhạc, MT, TD, CN, GD, Tin: GV chủ động thực hiện
theo PPCT, sau khi kiểm tra xong tiến hành vào điểm và tổng hợp, nộp đề và đáp án cho
CM ngày 26/4.
Thực hiện đưa học sinh giỏi Khối 6, 7 đi thi tại Kiến Giang ngày 21/4. Buổi sáng:
Toán, Văn, Anh 7 (đc Việt, N Hương, Phượng); buổi chiều: Toán, Văn 6 (đc Lợi, Chung).
Công tác dạy ôn tập lớp 9: Hoàn thành hồ sơ ôn tập lớp 9; Hội ý giáo viên để bàn
các giải pháp nâng cao chất lượng lớp 9 vào lúc 16h00 ngày 25/4 (thành phần: Giáo viên
chủ nhiệm, giáo viên dạy Toán, Văn lớp 9).
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
- Hoàn tất các hồ sơ kiểm tra năm học -Tổng hợp đánh giá.
- Kiểm tra việc vào điểm, chế độ cho điểm. Việc vào điểm tại phần mềm OMMS
4. Công tác khác:
Hoàn thành phần mềm V-EMIS trước 15h00 ngày 21/4 (đc Lợi, Cường, Viễn)
Chuẩn bị các điều kiện để chuyển giao chất lượng lớp 5 (theo kế hoạch)

Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm.
TT phân công dạy thay các đc đưa HSG đi thi.
Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kiểm tra học kì II đạt kết quả tốt.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×