Tải bản đầy đủ

Tuan 34

TUẦN 33
(Từ ngày 14/4/2014 đến ngày 20/4//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình.
Thực hiện chương trình tuần 33
2. Dạy và học:
Tăng cường ôn tập cuối năm và dạy học đảm bảo kịp chương trình. Triển khai ôn
tập theo đề cương ôn tập cuối năm cho học sinh chép hoặc pho to. Tiếp tục dạy phụ
đạo học sinh yếu để đạt kết quả cao trong kiểm tra học kì.
Thao giảng 1 tiết/tổ, dự giờ đạt 34 tiết/gv
Dạy ôn tập học sinh lớp 9 theo TKB. Tiếp tục hoàn thành hồ sơ ôn tập, kí sổ đầu
bài chuẩn bị cho đợt kiểm tra của PGD.
Hoàn thành chế độ cho điểm đạt 90% (giáo viên rà soát lại chế độ cho điểm theo
thông tư 58 và PPCT từ năm học 2011 – 2012).
BDHSG lớp 6,7: GV tăng thời lượng bồi dưỡng giai đoạn cuối, luyện một số đề
thi để điều chỉnh phương pháp làm bài của học sinh. Họp phụ huynh HSG lúc17h
ngày 19/4 (đc Nhung viết giấy mời).
Đc Viễn, Quỳnh có kế hoạch cụ thể tăng cường BD tuyến 2 cho HS tham gia thi
giải toán qua mạng cấp Quốc gia.
Thực hiện công tác thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo kế hoạch: Tổ trưởng
phân công dạy thay các đc tham gia dự thi từ ngày 14/4 đến 18/4. Phân công giúp đỡ

giáo viên trong quá trình dự thi, các nhóm tiến hành dự giờ dạy thử...
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn: Vào điểm, kí sổ đầu bài, lên phiếu báo
giảng, phiếu báo sử dụng ĐDDH.
4. Công tác khác:
Nộp kế hoạch BDTX cá nhân cho chuyên môn: 1 bản giấy và 1 bản gửi qua mai
ledinhly75@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 18/4
Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra thi đua của Sở GD
Tăng cường viết bài cho web theo chỉ tiêu.
Thực hiện khai thác tốt webmail tên miền @lethuy.edu.vn (hiện tại PGD đã khắc
phục lỗi và sử dụng bình thường).
II. CÁC VẤN ĐỀ BỔ SUNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×