Tải bản đầy đủ

Tuan 29

TUẦN 29
(Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 16/3//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 28
2. Dạy và học:
Duy trì nề nếp dạy học, giáo viên có kế hoạch chuẩn bị tốt đề cương sớm cho
học sinh để ôn tập cuối năm.
Vào điểm M và 15 phút đạt 50%. Thực hiện tốt công tác chấm chữa: Chấm bài
kiểm tra định kì và trả kịp thời và thực hiện chữa lỗi kỉ đối với các hoạc sinh Yếu,
kém.
Công tác thi GVDG cấp huyện: Hoàn thành SKKN để BGH và các nhóm
trưởng bộ môn duyệt, đồng thời các GV chủ động trong việc nhờ người giúp để hoàn
thành đề tài. Tăng cường công tác dự giờ giúp đỡ các giáo viên chuẩn bị tham gia thi
GVDG cấp huyện - TTCM lê kế hoạch.
Tăng cường bồi dưỡng HSG K7,8. Chuẩn bị các điều kiện để HSG K8 thi vào
ngày 24/3/2010. Tích cực bồi dưỡng học sinh tham gia thi cấp tỉnh và làm tốt công
tác tuyến 2: Toán, Sinh, Sử 9. Đội tuyển Địa 9 tiếp tục bồi dưỡng để đạt kết quả tốt.
Lập danh sách và đưa HS thi giải Toán qua mạng theo kế hoạch CM (nộp danh sách
ngày 10/3 và tham gia thi cấp huyện 8h00 ngày 14/3).
Thực hiện phụ đạo học sinh tất cả các môn VH cơ bản theo kế hoạch cá nhân

và kế hoạch riêng của CM.
GV dạy ôn tập lớp 9 thực hiện nghiêm túc chương trình, hoàn thành các loại hồ
sơ và duy trì nề nếp dạy ôn tập có hiệu quả.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Tiếp nhận KH kiểm tra NBTH tháng 3 (trong KH tháng 3).
BGH, TT, TP kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.
HT kiểm tra phần hành Thư viện.
4. Công tác khác:
Thực hiện nghiêm túc công tác thi nghề (từ ngày 13/3 đến hết ngày 16/3)
Viết bài cho trang Web đúng quy định.
Tiếp nhận phân công và TKB số 6 ngày 12/3.
Nộp bài dự thi tìm hiểu bộ luật Lao động (14/3).
Hoàn thành báo cáo KĐCL nộp Sở GD.
II. CÁC VẤN ĐỀ BỔ SUNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×