Tải bản đầy đủ

Tuan 28

TUẦN 28
(Từ ngày 03/3/2014 đến ngày 09/3//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình tuần 27
(GV tiến hành dạy bù những môn còn chậm)
2. Dạy và học:
Đảm bảo nề nếp dạy học cho giai đoạn kiểm tra giữa kì, tăng cường kiểm tra định
kì và thường xuyên đạt 40% đối với M và 15' riêng điểm kiểm tra 1 tiết thực hiện theo
PPCT.
Thao giảng chào mừng ngày 08/3 đảm bảo 1 tiết/tổ - Dự giờ đạt 29 tiết/ gv. Tăng
cường dự giờ các giáo viên tham gia thi GV dạy giỏi cấp huyện đồng thời rà soát các
SKKN cho các GV dự thi.
Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn cuối giáo viên chủ động tăng thời
lượng tận dụng các thời gian để cho học sinh truy bài và tự học. Đội tuyển HSG giải
Toán qua mạng lập danh sách và tiếp tục bồi dưỡng để tham gia dự thi cấp huyện vào
ngày 14 tháng 3.
Thực hiện bồi dưỡng năng khiếu cho HS dự thi điền kinh cấp tỉnh: đc Dũng lên kế
hoạch đưa học sinh tập luyện tại Mỹ Thủy để HT duyệt.
Nâng cao chất lượng ôn tập lớp 9, tăng cường rèn luyện các kĩ năng cơ bản cho
học sinh, chú trọng bồi dưỡng học sinh yếu kém.

3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- CM lên kế hoạch KTNB trường học tháng 3
- Kiểm tra việc vào điểm ở sổ cái và phần mềm OMMS (đảm bảo trên 30%).
- CM kiểm tra sổ dự giờ toàn bộ giáo viên nộp trong ngày 07/3 cho PHT.
4. Công tác khác:
Đc Xuyến, Cường tiếp tục ôn thi nghề có hiệu quả. Đc Nhung, M Lý, Liên dò danh
sách thi nghề và nộp hồ sơ thi nghề cho trường KT nghề. Đc Tâm Nhung nộp lệ phí
thi nghề.
Thực hiện hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch, tất cả
các công tác chuẩn bị hoàn thành trước 16h00 ngày 04/3. TT phân công dạy thay các
đc nằm trong hội đồng tự đánh giá trong ngày 05/3.
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức ngày 08/3.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×