Tải bản đầy đủ

Tuan 23

TUẦN 23
(Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 26/2/2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình tuần 22
2. Dạy và học:
Duy trì nề nếp dạy học, đảm bảo ổn định tư tưởng học sinh trước tết.
Bồi dưỡng học sinh theo TKB và chủ động theo kế hoạch cá nhân. Đội tuyển Sử
và Địa 9 tham gia thi tuyển chọn HSG tại THCS Kiến Giang (theo KH). Đội tuyển
giải toán qua mạng tăng cường ôn luyện và hoàn thành thi cấp trường (đc Viễn lên kế
hoạch).
Thao giảng 1 tiết/tổ - Dự giờ đạt 23 tiết/ gv.
Nâng cao chất lượng ôn tập lớp 9: Hoàn thành các loạ hồ sơ dạy ôn, Các giáo
viên dạy lập danh sách phân loại đối tượng (G, K, TB, Y, kém) và dự kiến kết quả
tuyển sinh nộp cho CM ngày 24/1.
Các giáo viên đăng kí thi GV dạy giỏi cấp huyện hoàn thành SKKN để BGH rà
soạt điều chỉnh.
Nộp bài dự thi dạy học theo tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn cho PGD
ngày 22/01 (mỗi tổ 2 sản phẩm)
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
Kiểm tra hồ sơ và dự giờ đột xuất đột xuất.

Kiểm tra công tác dạy BDHSG trên lớp.
Kiểm tra sổ đầu bài TD, Tin, HN, HĐNG.
4. Công tác khác:
Tăng cường ôn luyện thi nghề theo TKB. Hoàn thành hồ sơ thi nghề.
Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nhóm trưởng rà soát lại
các minh chứng hoàn thành trước 23/1.
Giáo viên bồi dưỡng HSG tuyến 2 thực hiện tốt công tác bồi dưỡng để HS vào
tốp 20 để tham gia dự thi cấp tỉnh.
Thực hiện tốt công tác sơ kết, tạo đàm về tết theo phân công.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×