Tải bản đầy đủ

KE HOACH HOI NGHI CB CNV 2013 2014

kế hoạch HộI NGHị CáN Bộ CÔNG NHÂN VIÊN
CHứC
NĂM HọC 2013-2014
*Thời gian: 7h 30 ngày 25/9/2013
*Thành phần:
-HĐSP
-LĐ xã: Đảng ủy, UB, Mặt trận, Khuyến học.
-Thờng trực hội PH
-LĐ 3 trờng trong địa bàn
- PGD
*Địa điểm: Phòng hội đồng
A.Chơng trình
a, Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thông qua chơng
trình, giới thiệu chủ trì hội nghị (Đồng, Lý, Thủy), Th ký(Đỗ Hơng, Nhung VP), báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị: Đ/c Đình

b, Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học: Đ/c Đồng.
c, Báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân: Đ/c Thủy.
d, Tham luận:
*Nâng cao chất lợng HSG Tỉnh: Đ/c Thơng
*Nâng cao công tác bồi dỡng HS năng khiếu: Đ/c Dũng
*Công tác KĐCL GD: Đình Lý

*Xây dựng mối đoàn kết,các công tác khác trong nhà trờng để xây dựng lá cờ đầu vùng đặc biệt khó khăn: Đ/c Thủy
*Xây dựng th viện xuất sắc theo KH của PGD: đ/c Mai Lý
*Công tác bồi dỡng đội ngũ và học sinh tham gia các hội thi
tiếng Anh, GTTM, GTQM : đ/c San.
*Công tác bồi dỡng đội ngũ tham gia thi GVDG : đ/c Thanh.
e, Phát biểu đại biểu:
*Đại diện hội PH
*Đại diện PGD
*Đại diện LĐ địa phơng:
g, Thông qua nghị quyết.
h, Cam kết công đoàn và nhà trờng
Nghỉ tra
i, Bầu ban thờng trực CB-VC, Ban TTND.
k,Thông qua biên bản và bế mạc.
b-Phân công công tác chuẩn bị:
- Giấy mời: đ/c Nhung, gửi cho hội trởng phụ huynh, xã, các
trờng....
- Trang trí, bàn ghế, cờ, loa máy... : San, Hậu, Việt, Lợi.
Viển, Dũng.


- Tiếp tân: Thơng, Chung.
- Văn nghệ: Hải Lý, Nhàn, Diệp.
- Vệ sinh: Hà B, Tình, Hải Lý, Tình, GVCN và học sinh 2
lớp trực tuần .
- Hoa: Duyên, Hạnh, Ninh.
- Vệ sinh hội trờng và các phòng lãnh đạo: Liên, Mùi, Xuyến,
Loan.
- Tổ chức: Đình Lý.
- Chụp ảnh: Cờng
- Nớc uống: Anh Chớc
- Báo cáo nhiệm vụ năm học: Đồng
- Báo cáo thanh tra ND: Thủy
- Tham luận thông qua BGH trớc ngày 24-9
- Kiểm tra tình hình chuẩn bị: Đồng
- Phát biểu UBND xã:
- Phát biểu của Hội cha mẹ học sinh: anh Huấn
- Hậu cần: Hân, Nhung(KT) (đặt cơm tại Bình Thuyên)

@.Một số lu ý:

- Ăn mặc theo quy định lễ hội.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị sáng 24-9-2013, Toàn trờng
có mặt trớc 6h20.
- Các loại báo cáo trình hiệu trởng ngày 24-9.
-Đồng chí Hân và đồng chí Nhung kế toán dự trù kinh phí
trình hiệu trởng ngày 24-9.
Hồng Thuỷ ngày
20 tháng 9 năm 2013
hiệ
u trởng

Thành Đồng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×