Tải bản đầy đủ

CV 569 HD cong tac bo nhiem lai CBQL

Kính tha đồng chí Võ Chơng Đài. Nguyễn Xuân Dũng
Kính tha toàn thể các CB GV trờng THCS Hồng Thủy
Công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lí sau nhiệm kì 5 năm là việc
làm thờng xuyên của các cấp quản lí. Thực hiện công văn số 763/UBNDGD&ĐT ngày 17/7/2012 UBND huyện Lệ Thủy V/v hớng dẫn thực hiện Bổ
nhiệm lại, tạo nguồn CBQL các trờng trực thuộc Phòng GD&ĐT năm học 20112012 và năm học 2012-2013. Thực hiện công văn Số: 569 /GD&ĐT-TCCB
ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD - ĐT lệ thủy về hớng dẫn thực
hiện công tác bổ nhiệm lại năm 2012. Hôm nay trờng THCS Hồng Thủy tổ
chức bỏ phiếu tín nhiệm lại đối với cán bộ quản lí Võ Thành Đồng đó chính
là lí do của buổi hôm nay.
Về dự và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lại hôm nay xin giới thiệu có đc Võ Chơng Đài và đc Nguyễn Xuân Dũng chuyên viên PGD.
Có toàn thể cán bộ GV của nhà trờng.
Thông qua chơng trình:
Chơng trình lấy phiếu tín nhiệm lại nh sau:
1. Kiểm diện, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham
dự: Đại diện Lãnh đạo nhà trờng làm công tác tổ chức;
2. Đại diện Tổ công tác (Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ) đặt vấn đề;
3. Đc Võ Thành Đồng thông qua bản kiểm điểm quá trình công tác qua
nhiệm kỳ 5 năm;
4. Các thành viên hội đồng s phạm phát biểu góp ý bổ sung;
5. Tổ công tác hớng dẫn quy cách lấy phiếu tín nhiệm;
6. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc: Nhà trờng thành lập tổ kiểm

phiếu có 3 ngời do Trởng ban thanh tra nhân dân làm tổ trởng; chỉ kiểm
số lợng phát ra, thu vào, niêm phong và chuyển phong bì đựng phiếu cho
tổ công tác;
7. Ngời đợc lấy phiếu tín nhiệm phát biểu tiếp thu và cảm ơn hội
đồng s phạm;
8. Kết thúc hội nghị: Ban tổ chức;
Tiếp theo chơng trình xin trân trọng giới thiệu đc Võ Chơng Đài - CV lên
đặt về về công tác lấy phiếu tín nhiệm lại.
Đc Võ Thành Đồng lên thông qua bản kiểm điểm quá trình công tác qua
nhiệm kỳ 5 năm công tác.
Các thành viên hội đồng s phạm phát biểu góp ý bổ sung
- Đc Quang
- Đc Thủy
- Đc Đ Lý
Tổ công tác hớng dẫn quy cách lấy phiếu tín nhiệm
Tổ kiểm phiếu: đc Cờng, Viễn, Hà a.
1


Ngời đợc lấy phiếu tín nhiệm phát biểu tiếp thu và cảm ơn hội đồng s
phạm;
Kết thúc hội nghị: Ban tổ chức: Sau một thời gian làm việc khẩn trơng và
khoa học chúng ta đã hoàn thành xong công việc lấy phiếu tín nhiệm lại
một lần nữa TM BTC xin cả ơnn các đc chuyên viên và các đc trong HĐ SP
nhà trờng đã tham gia bổ phiêu stins nhiệm xin cảm ơn và chúc sức khỏe
các đồng chí.
Ưu điểm:
Là Hiệu trởng nhà trờng đc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng kế
hoạch triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Lãnh đạo
nhà trờng ngày càng phát triển. Thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế
và điều lệ của trờng phổ thông
Có phẩm chất đạo đức tốt, gơng mẫu thực hiện mọi chủ trơng chính
sách của Đảng, Nhà nớc. Tác phong mẫu mực, nêu cao tinh thần đoàn kết và
giúp đỡ đồng nghiệp, quan hệ tốt với lãnh đạo địa phơng và nhân dân
làm tốt công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Là nòng cốt trong phong trào
thi đua.
Trong công tác, cuộc sống sinh hoạt luôn khiêm tốn học hỏi và nỗ lực phấn
đấu vơn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là ở cơng vị Hiệu trởng.
Đồng thời luôn có trách nhiệm cao trong việc giúp đỡ đội ngũ cùng tiến bộ.
Luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng nghiệp học tập để nâng cao


trình độ.
Trong nhiệm kì đc đã nổ lực quản lý, chỉ đạo các hoạt động của nhà
trờng và đạt những kết quả nh sau:
Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trờng học, đồng
thời xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao trong đội ngũ CB-CC.
Chú trọng công tác bồi dỡng đội ngũ cả về t tởng chính trị và chuyên
môn nghiệp vụ.
Tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ trờng
học.
Tạo đợc sức mạnh đoàn kết và phối kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động các
tổ chức trong và ngoài nhà trờng, tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ Đảng
trong trờng học.
Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật và giáo
dục an toàn trật tự cho học sinh, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học
đờng.
Thờng xuyên chăm lo đời sống cho giáo viên, cả về vật chất lẫn tinh
thần.
Chất lợng giáo dục có nhiều khởi sắc, cả chất lợng đại trà, chất lợng HSG,
HS năng khiếu, học nghề phổ thông.
Các hội thi: Giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi huyện, tỉnh, hội khỏe Phù
Đổng đạt kết quả khá cao.
2


Đặc biệt trong năm học 2011 2012 đc đã chỉ đạo trờng đã chuyển
biến mạnh về HSG và học sinh năng khiếu Cấp Huyện có 11 em đạt giải,
xếp thứ 14 trong toàn huyện. Có 02 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, tổ sắp về HSG xếp
thứ 7 toàn huyện.
Cấp Tỉnh có 08 em: trong đó 02HCV, 3 HCĐ.
Hội Thi Giáo viên dạy giỏi huyện:
Có hơn 12 đc đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện Có 02 đ/c đạt
GVdạy giỏi cấp tỉnh.
Về chất lợng đội ngũ: Đã xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên đoàn kết,
có ý thức trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn vững vàng.
Tồn tại:
Tuy nhiên đc vẫn còn một số tồn tại đó là:
Nhiều lúc xã lí công việc còn nóng nảy.
Kiến thức về ngoại ngữ còn hạn chế.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×