Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

Trường Tiểu học Ninh Thượng
MÔN : TOÁN - LỚP 4
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ
SỐ


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ

* Khoanh vào kết quả đúng :
1256 X 5 = ?
A. 6250

BB. 6280

C. 6080

135 x 40 = ?
A. 540

B. 5200


CC. 5400


Toán
* KIỂM TRA BÀI CŨ

* Khoanh vào chữ đặt trước cách tính thuận tiện
nhất:
Tính : 7 x 48 + 7 x 52
A
A. 7 x 48 + 7 x 52 = 7 x (48 + 52) = 7 x 100 = 700
B. 7 x 48 + 7 x 52 = 336 + 364 = 700


Toán
Nhân với số có hai chữ số

36 x 23 = ?
* Ta cĩ thể tính như sau :
36 x 23 = 36 x ( 20 + 3 )
= 36 x 20 + 36 x 3
=

720 + 108

=

828


Toán
Nhân với số có hai chữ số

36 x 23 = ?
*Thơng thường ta đặt tính và tính như sau :

x

3623
10 8
72

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 ;
3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10.
* 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1;
2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7.
* Hạ 8 ;
0 cộng 2 bằng 2, viết 2 ;
1 cộng 7 bằng 8, viết 8.

82 8
36 x 23 = 828


Toán
Nhân với số có hai chữ số

36 x 23 = ?
36
x
23
108
72
828

* 108 gọi là tích riêng thứ nhất.
* 72 gọi là tích riêng thứ hai.
-Tích riêng thứ hai được viết lùi sang
bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu
viết đầy đủ thì phải là 720.


Toán

Nhân với số có hai chữ số

THỰC HÀNH


Toán
Nhân với số có hai chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính.
a) 86 x 53

b) 33 x 44

c) 157 x 24

86
x
53
258
430
4558

33
x
44
132
132
1452

157
x
24
628
314
3768


Toán

Nhân với số có hai chữ số
Bài 3: Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại
có tất cả bao nhiêu trang ?

Tóm tắt:
Mỗi quyển vở :
25 quyển vở :

Bài giải
48 trang

Số trang của 25 quyển vở

cùng
loại


:
…trang ?
48 x 25 = 1200 ( trang )
Đáp số : 1200 trang.


Toán
Nhân với số có hai chữ số

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức 45 x a với a bằng
13; 26; 39.


Trò chơi
Ai nhanh, ai đúng
Đặt tính rồi tính :
45 x 25
45
x
25
225
90
1125


- Về nhà làm bài 1d, bài 2.
- Chuẩn bị bài : LUYỆN TẬP.


Tiết học đến đây là kết thúc xin chân thành
cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý thầy cô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×