Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TiỂU HỌC LÊ DẬT


Toán
Kiểm tra bài cũ:
1/ Đặt tính rồi tính:
17 x 24
17
24
68
34
408

x

23 x 35
23
35
115
69

805

x


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
1/ Tổng hai chữ số bé hơn 10:
Ví dụ 1 :
27 x 11= ?
27
x
11

27
27
297

Từ đó ta có cách nhẩm 27 x 11 = ?
* 2 cộng 7 được 9
* Viết 9 vào giữa hai chữ số của
27,được 297

Vậy 27 x 11 = 297
- Tính tổng hai chữ số của số đó.
- Rồi đặt tổng vào giữa hai chữ số của số đó.


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
2/ Tổng hai chữ số lớn hơn hoặc bằng 10
Ví dụ 2: 48 x 11 = ?
Ta có cách nhẩm 48 x 11 = ?
x 48
11
* 4 cộng 8 được 12
48
* Viết 2 vào giữa hai chữ số
48
của 48,được 428


528
*Thêm 1 vào 4 của số 428
, được 528
Vậy 48 x 11 = 528


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
64 x 11 = 704
74 x 11 = 814
- Tính tổng hai chữ số của số đó.
- Rồi viết chữ số hàng đơn vị vào giữa
hai chữ số của số đó.
- Sau đó thêm 1 vào chữ số hàng trăm
của số vừa viết được.


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

a/ 34 x 11= 374 b/ 11 x 95 = 1045

c/ 82 x 11 = 902


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
2. Luyện tập

Bài 3: Khối lớp 4 xếp thành 17 hàng, mỗi hàng
có 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 15 hàng,
mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất
cả bao nhiêu học sinh?


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
2.Luyện tập
Bài 3:

Tóm tắt:
1 hàng : 11 học sinh

cách 1

Bài giải

Số học sinh của khối lớp 4 là :

K 4: 17 hàng : ? học sinh

17 x 11 = 187 ( học sinh )

K 5 :15 hàng : ? học sinh

Số hoc sinh của khối lớp 5 là:
15 x 11 = 165 ( học sinh )
Số học sinh cả hai khối là :
187 + 165 = 352 ( học sinh )
Đáp số : 352 ( học sinh )


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
1. Ví dụ:
2.Luyện tập

Bài 3:

cách 2

Bài giải
Số hàng cả hai khối lớp xếp là:
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
32 x 11 = 352 (học sinh)
Đáp số : 352 học sinh


a/ Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số
hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa
hai chữ số của số đã cho

s

b/ Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số
hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé
hơn 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số của số đã cho

Đ

c/ Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số
hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được lớn
hơn hoặc bằng 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số của số
đã cho

s


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Dặn dò:


Chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ và
hạnh phúc.
Chúc các em chăm ngoan và
học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×