Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Trường tiểu học Hải Lâm - Hải Lăng – Quảng Trị


Toán

Nêu kết quả của các biểu thức a+b và b+a trong bảng sau
a

300

3200

24 687

1208

b

500


1800

63 805

2764

300 +500 = 800

3200 +1800 =5000

24687+63805 =88492

1208+2764=3972

500 +300 =800

1800 +3200 =5000

63805+24687=88492

2764+1208=3972

a+ b
b+a


Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính giá trị của các biểu thức a+b và b+a để điền vào bảng sau :

a

20

350

1208

b30

250

2764

a+b

20+30=50

350+250=600

1208+2764=3972

b+a

30+20=50

250+350=600

2764+1208=3972

Hãy so sánh giá trị của biểu thức a+b với giá trị của biểu thức b+a khi a=20 và b = 30.


Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009

Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng
So sánh giá trị của các biểu thức a+b và b+a :

a

20

350

1208

B

30

250

2764

a+b

20+30= 50

350+250= 600

1208+2764= 3972

b+a

30+20= 50

250+350= 600

2764+1208= 3972

+ Vậy giá trị của biểu thức a +b luôn như thế nào so với giá trị của biểu thức b +a ?
Ta thấy giá trị của biểu thức a+b và của b+a luôn luôn bằng nhau ta có thể viết

a+b = b+a

,


Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009

Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng
a + b
=
b + a

+ Em có nhận xét gì về các số hạng trong hai tổng a+b và b+a ?
+ Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a+b cho nhau thì ta được tổng nào

+ Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó như thế nào ?Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi

.

?


Luyện tập, thực hành
 Bài 1: Nêu kết quả tính :

a ) 468 + 379 = 847
847
379 + 468 =.......

b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = .......9385

c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = .....

 Bài 2:Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
a) 48 + 12 = 12

+ ....

48

b) m + n = n +

65 + 297= .... 297
. + 65

84 + 0 =

177 + 89 = 89 + 177
........

a + o = ....

....

m

...... 0+ 84
+0 a = .....

a

4344


Trò
chơi
:Thi
xem
ai
đúng
,
ai
nhanh
Bài 1:Cho 24+26+78+22=150. Không cần tính hãy nêu ngay giá trị của các tổng dưới
đây :

?
26+78+22+24=.........150

78+24+26+22=.......... 150
?

24+78+22+26=.......... 150
?

Bài 2:Đổi chỗ các số hạng của tổng để tính tổng theo cách thuận tiện nhất
a) 145+789+855
=145+855+789
=1000+789
=1789

c) 912+3457+88
=912+88+3457
1000+3457
=4457

b) 462+9856+548
=462+548+9856
=1000+9856
=10856

d) 245+6023+755

=245+755+6023
1000+6023
=7023


Toán :

Tính chất giao hoán của phép cộng

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi

a +b = b+a
Dặn dò : - Về làm bài tập 3 trang 43 SGK
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×