Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

PHÒNG GD – ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
MÔN : TOÁN
LỚP : 4


Toán

*Kiểm tra bài cũ:

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

5
a)
6
1
4

Hãy nêu quy tắc quy đồng mẫu số các phân số?


Toán

Bài : Quy đồng mẫu số các phân số ( tt)
** Quy đồng mẫu số hai phân số
Bạn Mai làm như sau :

Ta có : MSC là 4
Giữ nguyên phân số

1 3

4 2

3 3x 2 6
=
=
2 2 x2 4
1
3
Vậy quy đồng mẫu số hai phân số

4
2
1
6
được hai phân số

.
4
4
1
;
4
Toán

Bài : Quy đồng mẫu số các phân số ( tt)
*Ví dụ:

7
66

Quy đồng mẫu số hai phân số

- Mẫu số của hai phân số trên là:5
12
12

- Mẫu số của hai phân số trên có số nào chia hết cho nhau không?

chia hết cho


12 chia hết cho 12

(12 : 6 = 2)
(12 : 12 = 1)

- Mẫu số chung (MSC) của hai phân số trên là :


* Hướng dẫn quy đồng :
7
6

Quy đồng mẫu số hai phân số

5 như sau:
ta
làm

12

12 : 6 = 2

Chọn làm MSC
Giữ nguyên phân số

5
12

7
7x
=
6x
6

;

7
6

Như vậy quy đồng mẫu số hai phân số

ta được hai phân số

14
125
12

14
=
125
12


Thứ năm, ngày 16 tháng 01 năm 2014
Toán

Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo )
* Quy tắc : Muốn quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó
mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC )
ta có thể làm như sau :
1. Xác định MSC .
2. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.
3. Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số còn
lại.
4. Lấy tử số và mẫu số của phân số còn lại nhân với thương
vừa tìm được .


Toán

Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo )
* Bài tập
Bài 1/ Quy đồng mẫu số các phân số:
a)

7
9MSC

2
3

b)

4

10

MSC

11
20


Toán

Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo )
* Bài tập

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:
a)

7
9Bảng
con

2
3


Toán

Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo )
* Bài tập

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:
4
b)
và 11
10
20
-Ta có: MSC là 20
-Giữ

nguyên phân số

Quy đồng mẫu số
8
11

20
20

11
20

;

4 4× 2 8
=
=
10 10 × 2 20

4
11 được hai phân số

10
20


Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số :
a)

4
5
v
7 à12

b)

3 v 19
8 à 24

Vở
7

6

Mẫu : Quy đồng mẫu số hai phân số
*Cách trình bày trong vở :
7
5

6 12

Ta có :

Giữ nguyên phân số

MSC : 12

5
12

;

7 7 × 2 14
=
=
6 6 × 2 12

Như vậy quy đồng mẫu số hai phân số
ta được hai phân số

14
12

5
125
12

7
65
12


Toán

Bài : Quy đồng mẫu số các phân số ( tt)
** Quy đồng mẫu số hai phân số

1 3

4 2

Bạn Mai làm như sau :

Ta có : MSC là 4
Giữ nguyên phân số

3 3x 2 6
=
=
2 2 x2 4
1
3
Vậy quy đồng mẫu số hai phân số

4
2
1
6
được hai phân số

.
4
4
1
;
4


Toán

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
* Quy tắc : Muốn quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó
mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC )
ta có thể làm như sau :
1. Xác định MSC .
2. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.
3. Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số còn
lại.
4. Lấy tử số và mẫu số của phân số còn lại nhân với thương
vừa tìm được .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×