Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ


trung
thành
To¸n

Quy đồng mẫu số các phân số (tiết 2)


Cho 2 phân số

2
3
5
6

Nhận xét mẫu số của 2 phân số trên: có thể
chọn số 6 là mẫu số chung để quy đồng mẫu
số hai phân số trên được không?

2
3

=

2x2
3x2

=

4
6

và giữ nguyên phân số

2
Quy đồng mẫu số 2 phân số:
3
4
5

ta được 2 phân số:
6
65
6

5
6* Qua cách quy đồng trên em hãy cho biết
cách quy đồng mẫu số các phân số mà mẫu
số của phân số này chia hết cho mẫu số của
phân số kia?
Các bước quy đồng như sau:
- Xác định mẫu số chung.
- Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số
của phân số kia
- lấy thương nhân với tử số và mẫu số của
phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là
mẫu số chung.


* Ví dụ:
Quy đồng mẫu số 2 phân số sau:

- Ta nhận thấy: 9 : 3 = 3

5
94
3

5
12
4 4x3
Ta có:
và giữ nguyên
=
=
9
9
3 3x3
Vậy quy đồng mẫu số 2 phân số:

5
Ta được :
9

12

9

5
94
3


Luyện tập
7
2
* Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

9
3

Bài giải:

Ta có:

2 2x3 6
=
=
3 3x3 9

Vậy quy đồng mẫu số các phân số

7
6
Ta được:

9
9

7
2

9
3


* Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số:
Nhóm: 1 + 2

Nhóm: 3

11
4

10
20

9
16

25
75

Ta có:

4
4X 2
8
=
=
10 10 X 2 20

9
9 X 3 27
=
Ta có: =
25 25 X 3 75

Vậy quy đồng mẫu số các Vậy quy đồng mẫu số các
11
16
phân số 4
phân số 9


10
20
25
75

Ta được:

11
8

20
20

Ta được:

16
27

75
75* Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số bằng cách nhanh nhất:

a)

4
7

5
v
à 12

b)

3
8

9
v
à 24


PHẦN
THƯỞNGCác bước quy đồng như sau:
1 - Xác định mẫu số chung.
2- Tìm thương của mẫu số chung và mẫu
số của phân số kia
3- lấy thương nhân với tử số và mẫu số
của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu
số là mẫu số chung.


Củng cố - dặn dò

Về
nhà
1. Làm các bài tập
2. Chuẩn bị bài sau


TiẾT HỌC KẾT THÚCVÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM -TRỒNG
CÂY
VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI.

IÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ TỰ HỌC-HẸN GẶP LẠITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×