Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

TH NAM TRẠCH


TẬP THỂ LỚP 4A

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ HỘI GIẢNGCÁC HOẠT ĐỘNG:
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Thực hành
Củng cố
Dặn dò


BÀI CŨBài 1)Quy đồng mẫu số hai phân số :

2 2× 4 8
=
=
3 3 × 4 12

3 3× 3 9
,
=
=
4 4 × 3 12

So sánh hai phân số

8
9

12
12

hoặc

2
3
Kết luận :

3
4

9
8

12
12
hoặc

3
2


4
3
Bài 2 :
So sánh hai phân số 3/4 và 4/5 :

a) Quy đồng MS
3 3 × 5 15
=
=
,
4 4 × 5 20
15
16

Vậy
20
20

4 4 × 4 16
=
=
5 5 × 4 20

3
4

4
5


BÀI MỚI


To¸n
Quy đồng mẫu số các phân số (tiết 2)


Cho 2 phân số

2
35
6

Nhận xét mẫu số của 2 phân số trên: có thể
chọn số 6 là mẫu số chung để quy đồng mẫu
số hai phân số trên được không?

2
3

=

2x2
3x2

=

4
6

và giữ nguyên phân số

2
Quy đồng mẫu số 2 phân số:
3
4
5

ta được 2 phân số:
6
65
6

5
6


* Qua cách quy đồng trên em hãy cho biết
cách quy đồng mẫu số các phân số mà mẫu
số của phân số này chia hết cho mẫu số của
phân số kia?
Các bước quy đồng như sau:
- Xác định mẫu số chung.
- Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số
của phân số kia
- lấy thương nhân với tử số và mẫu số của
phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là
mẫu số chung.


* Ví dụ:
Quy đồng mẫu số 2 phân số sau:

- Ta nhận thấy: 9 : 3 = 3

5
94
3

5
12
4 4x3
Ta có:
và giữ nguyên
=
=
9
9
3 3x3
Vậy quy đồng mẫu số 2 phân số:

5
Ta được :
9

12

9

5
94
3


Luyện tập
7
* Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số
9

Bài giải:

Ta có:

2

3

2 2x3 6
=
=
3 3x3 9

Vậy quy đồng mẫu số các phân số

7
6
Ta được:

9
9

7
2

9
3


* Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số:
Nhóm: 1 + 2

Nhóm: 3

11
4

10
20

9
16

25
75

Ta có:

4
4X 2
8
=
=
10 10 X 2 20

9
9 X 3 27
=
Ta có: =
25 25 X 3 75

Vậy quy đồng mẫu số các Vậy quy đồng mẫu số các
11
16
phân số 4
phân số 9


10
20
25
75

Ta được:

11
8

20
20

Ta được:

16
27

75
75


* Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số:

a)

4
7

5
v
à 12

b)

3
8

9
v
à 24Toán

Trò chơi : Rung chuông vàng


Trò chơi :

Có mấy cách QĐ MS PS?
Tác dụng của việc QĐMS?
Tháng hai có bao nhiêu ngày?
Ngày 5 tháng 9 năm 2009 là
thứ mấy? Đó là ngày gì?

• Ngày Nhà giáo Việt Nam năm
2009 là ngày thứ mấy?

• 2 cách
• So sánh, cộng,trừ PS
• 28 hoặc 29 ngày
• Thứ bảy, ngày khai
giảng.
• Thứ sáu
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Các thầy giáo, cô giáo
Các em học sinh


CHÀO TẠM BIỆT !


HẸN GẶP LẠITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×