Tải bản đầy đủ

Poster 2 ngu nam

DỰ ÁN
XE DI CHUYỂN THUYỀN TRÊN CÁT
QUY TRÌNH
1. Trình tự thực hiện
1.1. Từ thực tế cuộc sống phân tích hiện trạng.
1.2. Hình thành ý tưởng.
1.3. Đưa ra các giải pháp giải quyết, phân tích và lựa chọn giải pháp thực hiện.
1.4. Xây dựng mô hình xe thực nghiệm.
1.5. Tác động thu thập số liệu từ mô hình liên hệ thực tiễn xây dựng thiết kế sản
phẩm.
1.6. Kết quả.
1.7. Thảo luận, rút kinh nghiệm.
1.8. Kết luận.
1.9. Đưa vào ứng dụng thực tiễn.

2. Mô hình chi tiết sản phẩm

Tời

Thân xe


Trục và bánh xe

Tổng quan mô hình


Thí nghiệm khảo sát thu thập số liệu

Biểu đồ so sánh thời gian thực hiện bởi mô hình


DỮ LIỆU
Chúng em khảo sát hiện tại ở thôn Liêm Bắc có số thuyền nan (bơ): 30 thuyền nan
lượng thuyền cập bến trong ngày là: 30 thuyền (đối với lúc gió lớn hoặc mưa bão) trên bến.
Như vậy với thời gian kéo trung bình 9 phút thì trong thời gian 4,5 giờ sẽ kéo hết lượng
thuyền vào bờ. Nếu lượng thuyền trên khi không dùng xe thì mất thời gian 22,5 giờ.
Để dùng vận chuyển cho một chiếc thuyền có khối lượng từ: 500 kg đến 550kg khi
kéo thuyền lên bởi xe lực tác động vào dây kéo khoảng 1200N đến 1500N. Để làm điểm tựa
khi kéo xe tời khỏi bị lật chúng em xây dựng ở bến đế tời bằng bê tông có thể tích 1m 3 khối
lượng khoảng 2350Kg.
Qua khảo sát thực tế:
- Khối lượng thuyền: 500kg
- Khối lượng xe: 80kg
- Khối lượng dây: 10kg; độ dài 60m
- Quãng đường dịch chuyển là 50m
- Bờ cát có độ dốc 300
- Lực tác động của 3 người (tương đương 1500N)

Bảng số lượng, giá thành sản phẩm
TT

Bộ phận

Số
lượng

Kích thước

Giá tiền
1.000.000đ


1

Tời

1

0,7m x 0,5 x 0,8m

2

Trục

1

Dài: 3m;

3

Bánh

2

4

Thân xe

1

5

Dây dây

1

6

Đế bê tông

1

Tổng

Ghi chú

Φ 50mm- 70mm

400.000đ Uốn công gần 2
đầu bánh xe.
Bằng thép.

Đường kính:0,4m

800.000đ

2,5m x 2,25m
Φ 30mm, dài 60m

2m x 1m x 0,5m

300.000đ Gỗ
500.000đ Pôlime
1.000.000đ

4.000.000
đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×