Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ MÂY

BÀI: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ


bănggiấy
giấy màu,
Ví dụ : Từ 55 băng
66
3
Lấy
Lấy 3 băng
bănggiấy
giấyđể cắt chữ .
66

?
?

5
6


Hỏi còn
bao
nhiêu
phần
còn
bao
nhiêu
phầncủa băng giấy?
Ta phải thực hiện phép tính :
5
6

-

3
6

=

-

5
6

-

=

3
6
2
6

3
2
?
Bài toán6 cho biết6gì ?

Bài toán hỏi gì ?sáu mẫu
băngsốgiấy
bớt như
đi ba
Muốn trừ 2Năm
phânphần
số cùng
ta làm
Năm
phần
sáu
giấy
bớtphần
đi ba
phầnMuốn
sáu
giấy
thìmấy
còn
hai
phần
biết
còn
băng
thếbăng
nàobăng
? lại
Muốn trừ hai phân phần
số cùng
mẫu
số, ta
trừcòn
tử sốmấy
của phần
sáu
băng
giấy
sáu băng
giấy.
năm
sáu?số
trừthứ nhất cho tử số
giấy
taVậy
làm
nhưphần
thế phân
nào
của phân số thứ
hai giấy
và giữ?nguyên mẫu số..
ba phầnbăng
sáu bằng
bao nhiêu ?


Muốn trừ hai phân số
cùng mẫu số, ta trừ tử
số của phân số thứ
nhất cho tử số của
phân số thứ hai và giữ
nguyên mẫu số.


Bài 1 : Tính

15
15
16
7
4
9
5
17
49

-

7
16

-

3
4

-

-

3
5
12
49

8
=
16

=

=

=

=

7

-

3

4
9

-

3

5
17 - 12
49

=

4
4
6

=
5
=

5
49

=

= 1

1
2


Bài 2 : Rút gọn rồi tính

-

13
=
39

-

15
=
25

7
5

-

4
8

=

3
2

11
4

6
8

=

11
4

2
3
7
5
3
2

-

=

2

-

1

3
7

-

3

-

3
=
5

-

1Bài yêu 3cầu- gì 1?
=
2
2
3
=
4

5

11 4

3

=

1
3

4
=
5
2
= 1
=
2

=

8
= 2
4


Bài 3 :Tại hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số
huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng

5

Tháp bằng19

tổng số huy chương của đoàn đã giành

được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy
chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao
nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được ?

Bài giải
Số phần huy chương bạc và huy chương đồng đoàn Đồng Tháp đạt
được so với tổng số huy chương là :

1

5

14

- 19 = 19

Bài
biết
Bài toán
toán cho
hỏi gì
? gì ?

Đáp số :

14
19


KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

- Cách trừ hai phân số cùng mẫu số.

- áp dụng cách cộng hai phân số vào giải toán có lời văn.

Muốn trừ hai phân số cùng
mẫu số ta trừ hai tử số và giữ
nguyên mẫu số.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×