Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

Môn toán

Phép trừ phân số


KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính:

2
9
a)
+
17 17

9 + 3
b)
45 5

1
1
c)

+
2 3

d) 18 + 5

48

8


Toán

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Ví dụ:
7
Từ băng giấy màu, lấy 5 băng giấy để cắt chữ.
9
9
Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy?

7
9

5
9


Toán

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

7
9
Thử lại:

5
9

2
97
9

THẢO LUẬN NHÓM BỐN

- Nhóm trưởng đọc to phần ví dụ trong SGK, các thành
5
2
viên còn lại đọc thầm theo.

?
2 5
7
9
9
+
9- Lần 9lượt từng
9 thành viên nêu ý kiến của mình về
kết quả phép tính.

- Cả nhóm thống nhất kết quả và viết vào bảng con.


Toán

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Ghi nhớ

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử
số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ
hai và giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ:

7
9

5
9

7-5
9

2
9


LUYỆN TẬP
Bài 1:

Tính:
15
a)
16

7
16

15
15
-7
7
8
1
1
8
A. 5
B.
C.
=
=
=
2
2
16 16
16
1616 16

c) 9

5

-

3
5

9. 5 3
96- 3 C. 76
A
B
.
= 5 =
5 55
5
5

b) 7

4

-

3
4

7A. 1 3 B. 107 - 3
44
= 4 C.
=
=1
4
4
4
44

17
d)
49

12
49

5 - 12 6 5
17A. 32 12 B. 17
C. =
=
49 49 49
4949
4949


LUYỆN TẬP
Bài 2:

Rút gọn rồi tính:
a) 2

3

A. 1
3

-

3
B.
9

c) 3

2

A.1

3
9

-

7
b)
5
C. 2
3

4
8

B. 7
8

A. 3
5

B. 4
5

d) 11
4

C. 1
2

A. 5
4

15
25

-

C.

6
5

6
8

B. 5
8

C. 2


LUYỆN TẬP
Bài 3:

Tại hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI
năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh
5
tỉnh Đồng Tháp bằng
tổng số huy chương của
19
đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và
huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy
chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu
phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?


LUYỆN TẬP
Bài 3:

Tóm tắt:
Huy chương vàng

Huy chương bạc và huy chương đồng

?
Bài làm:
Số huy chương bạc và huy chương đồng chiếm số phần là:
19
19

-

5
14 (tổng số huy chương)
=
19
19
Đáp số: 14 tổng số huy chương
19ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!


ĐÂY CHÍNH LÀ
KẾT QUẢ ĐÚNG.


Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI.

BẠN SUY NGHĨ
LẠI NHÉ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×