Tải bản đầy đủ

Đề thi lại môn vật lí THCS

Phòng GD - ĐT Lệ Thuỷ
Đề thi lại môn vật lý
Trờng THCS Hồng Thủy
Năm học: 2009 - 2010
Họ và tên: .... Lớp:
đề ra:
I. Phần trắc nghiệm(3 điểm): hãy chọn đáp án đúng trong các
câu sau:
1. Khi đổ 50cm 3 rợu vào 50cm 3 nớc, ta thu đợc một hỗn hợp rợu - nớc
có thể tích là:
A. bằng 100cm 3
B. lớn hơn 100cm 3
C. nhỏ hơn 100cm 3
D. có thể bằng hoặc
3
nhỏ hơn 100cm
2. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh
lên thì đại lợng nào sau đây tăng lên:
A. Khối lợng của vật
B. Trọng lợng của vật
C. Cả khối lợng và trọng lợng của vật

D. Nhiệt độ của vật.
3. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh
lên thì đại lợng nào sau đây của vật không tăng?
A. Nhiệt độ
B. Nhiệt năng
C. Khối lợng
D. Thể tích
4. Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém
hơn sau đây, cách nào là đúng?
A. Đồng, nớc, thuỷ ngân, không khí
B. Đồng, thuỷ ngân, nớc, không khí
C. Thuỷ ngân, đồng, nớc, không khí
D. Không khí, nớc,
thuỷ ngân, đồng
5. Ngời ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khố lợng vào một
cốc nớc nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cới cùng của ba miếng kim loại
trên:
A. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.
B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng,
miếng chì.
C. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm,
miếng chì.
D. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng
nhôm.
6. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ " năng suất toả nhiệt"
sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Năng suất toả nhiệt của động cơ nhiệt.
B. Năng suất toả
nhiệt của nguồn điện
C. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.
D Năng suất toả nhiệt
của một vật.
II. Phần tự luận(7 điểm):
Câu1(1 điểm). Các chất đợc cấu tạo nh thế nào?
Câu2(2,5 điểm). Nhiệt năng của một vật là gì?


Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật? Cho ví dụ cụ thể?
Câu 3(1 điểm):
Tại sao về mùa hè ta thờng mặc áo màu trắng mà không mặc áo


màu đen?
Câu 4(2,5 điểm):
Thả một quả cầu nhôm có khối lợng 0,15kg đợc đun nóng tới 100 0 C
vào một cốc nớc ở 20 0 C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu
và của nớc đều bằng 25 0 C. Tính khối lợng nớc, coi nh chỉ có quả
cầu và nớc truyền nhiệt cho nhau.
Bài làm (Phần tự luận)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×