Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 10 2012

Kế hoạch tháng 10 năm 2012
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 10.
2. Dạy và học.
Đảm bảo chế độ cho điểm 50% miệng, dự giờ tối thiểu 10 tiết/GV, thao giảng 3
tiết/tổ- Triển khai kế hoạch ôn tập lớp 9 từ ngày 20 tháng 10 tại các phòng học bộ môn,
triển khai dạy nghề lớp 8 và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu: từ ngày 18
tháng10 (do CM lên lịch và phân công cụ thể GV và phân bố phòng học).
Tổ chức triển khai kiểm tra hồ sơ GV (Do tổ trưởng và phó tổ trưởng chủ động lên
lịch kiểm tra toàn thể GV trong tổ), b/c cho hiệu trưởng về phân loại hồ sơ, những ưu
khuyết điểm từng cá nhân và đề xuất khắc phục (bằng văn bản). Đồng thời xây dựng
chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập lớp 9. chậm nhất ngày 10/10 nộp cho CM
duyệt và ban hành kế hoạch (lưu ý CM cầncó lịch sắp xếp hợp lý việc BD-HSG không
trùng với dạy Tin học và học TD).Triển khai kế hoạch bồi dưỡng các đội tuyển tham gia
hội thi olim pic tiếng Anh và giải toán qua mạng ở lớp 9, triển khai đồng bộ toàn thể HS
toàn trường lập nic để giảI toán qua mạng, tiếng anh, giao thông thông minh.
Thực hiện kỷ cương dạy và học thực sự nghiêm túc, công bằng, dân chủ, xử lý
nghiêm vi phạm giáo viên theo quy chế, quy định của chuyên môn.
Thiết kế thêm và hoàn thiện trang website của trường, tạo ra hệ thống đăng nhập để
khai thác thông tin có tín bảo mật cao trong nội bộ trường. Nộp bài và tin cho trang
website (theo KH của CM, tổ, chi đoàn, công đoàn, đội, và đặc biệt phát huy các bài viết

của học sinh và các bạn ở ngoài nhà trường)- Hoàn thành kế hoạch nộp tin bài được đăng
tải
cho đ/c Cường, chậm nhất ngày 12 tháng 10. BGH duyệt nội dung, đồng thời quản trị
mạng đăng tải toàn bộ tin. Riêng đ/c Cường lập danh sách trực quản trị mạng cho BGH để
quản lý thời gian, và cập nhật bài viết cho GV. Triển khai bài viết Bình đẳng giới.
Kiểm tra nội bộ trường học:
* Kiểm tra toàn diện: San, Thức, Đỗ Hương, Hải Lý, Hà B, Duyên.
* Kiểm tra chuyên đề: Loan, Chung, Ninh, Dũng, Vân Anh, Xuyến.
* Kiểm tra phần hành: Diệp(Đồng), Mai Lý(Đình Lý),
3. Hoạt động khác.
Triển khai KH TDTT ngày 24/10 (triển khai: đ/c ĐLý, đ/c Dũng chuẩn bị nội dung)
cho chi đoàn GV,
Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho toàn thể HĐSP (Đồng)
Thành lập tổ công tác TB-TB: PHT lập danh sách, HT ra quyết định và triển khai họp
phân công ngày 28/10(PHT điều hành giúp việc cho HT). Phân công phần hành kế toán.
Hoàn tất đại hội Đoàn, Liên đội, tổ chức tốt kỷ niệm 20/10/2011
Chuẩn bị tốt cho tập huấn thường xuyên cho GV theo kế hoạch và đặc biệt cho đợt
thanh tra PGD vào tháng 11/2012.
Hoàn thành 90% thu nộp.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2012
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Đình Lý
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×