Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 8 2012

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM 2013
1. Thực hiện chương trình:
Hoàn thành chương trình tuần 02. Học theo TKB số 01.
2. Dạy và học.
Ôn tập thi lại - Tổ chức thi lại theo kế hoạch.
Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập, trang phục đội viên.
Học sinh tiếp nhận TKB, thời gian biểu.
Giáo viên nghiên cứu chương trình dạy học, tiếp nhận phần hành, mượn
sách tại Thư viện (thực hiện theo phân phối chương trình của năm học 2011
- 2012).
Phân ca học: K8,9: Buổi sáng, K 6,7: Buổi chiều.
Đội tuyển HSG Sử 9 và Địa 9 tiếp tục bồi dưỡng theo chương trình.
3. Hoạt động khác.
Họp HĐSP triển khai kế hoạch đầu năm
Tham gia hội nghị UDCNTT vào QL và dạy học: Đ/c Đình Lý, Viễn
GVCN nhận trách nhiệm điều hành lớp
Thông báo học sinh lao động từ ngày 3/8, đ/c Đình Lý lên kế hoạch lao
động, đ/c Dũng điều hành, cụ thể;
Lập danh sách và tổ chức ôn tập thi lại: Đ/c Đ.Lý, San
Hoàn tất hồ sơ tuyển sinh lớp 6: Nhung, Mai Lý
Hồ sơ phổ cập, xây dựng Website: đ/c Cường

BGH, KT rà xét cơ sở vật chất có kế hoạh sửa chữa điện quạt, kính, bàn
ghế, quét vôi ve, phòng chức năng.
Báo cáo số lượng các lớp cho văn phòng tổng hợp nộp Hiệu trưởng.
Đăng ký mua lô gô, phù hiệu, áo quần thể thao lớp 6 cho đ/c Hải
Họp hội đồng, phân công phần hành công tác CB-GV-NV
Duyệt tuyển sinh lớp 6: Đồng, Nhung, Thủy
Tập nghi thức, phân côn công chủ nhiệm, phó chủ nhiệm

Hồng Thủy, ngày 01 tháng 8 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình Lý
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×