Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 4 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2013
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện xong chương trình tuần 34,5
2. Dạy và học.
Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 6,7,8 chuẫn bị các điều kiện chu đáo để HS tham
gia thi vào ngày 20 tháng 4/2013. Trước mắt các đ/c giáo viên dạy bồi dưỡng tăng
cường thời lượng dạy, không quản ngày đêm để bồi dưỡng hiệu quả cần lưu ý mở
rộng nội dung kiến thức, tập trung cao những kiến thức nâng cao, rèn luyện HS
những kỷ năng làm bài, cách trình bày... rút kinh nghiệm qua đợt thi HSG. Đây là
thước đo để đánh giá năng lực, lòng nhiệt tình của mổi GV trong vấn đề trách nhiệm
đối với HS và cống hiến với nhà trường.
Tăng cường công tác ôn tập lớp 9 có hiệu quả, yêu cầu dạy nghiêm túc về giờ
giấc và nội dung, đổi mới cách ôn tập, đảm bảo ít nhất ôn tập 3 buổi/lớp/tuần. Điều
chỉnh các hồ sơ, giáo án lớp 9 để PGD kiểm tra. Chuẩn bị điều kiện thi thử vào cuối
tháng 4/2013. Tiếp tục phụ đạo HS yếu kém theo hình thức dạy ôn tập đại trà theo kế
hoạch của chuyên môn.
Rà soát lại hồ sơ lớp 9 : sổ điểm, học bạ, bằng nghề, giấy khai sinh...(giáo viên
chủ nhiệm hoàn thành chính xác toàn bộ học bạ của 04 năm học, đồng thời bổ sung
kịp thời giấy khai sinh kịp thời tránh cập rập như năm học trước).Tổ chức họp phụ
huynh bàn về kinh phí tiển đưa HS Lớp 9 ra trường, tổ chức chụp ảnh, pho to sổ hộ
khẩu để chuẩn bị xét tốt nghiệp và làm hồ sơ thi vào THPT. Chụp ảnh cho HS lớp 6

để làm học bạ THCS ( Yêu cầu CM tổ chức chụp ảnh đồng loạt, có hợp đồng chịu
trách nhiệm về cở ảnh, phong nền và chất lượng ảnh).
Hoàn chỉnh 100% chế độ cho điểm (miệng, 15 phút, riêng điểm 45 phút và
điểm Thực hành theo PPCT).
Dự giờ tối thiểu 35 tiết / GV, thao giảng 3 tiết / tổ/tháng. Hoàn thành KTNBTH
trong năm học, CM lên kế hoạch hoàn thiện hồ sơ chuyển cho hiệu trưởng ký vào
ngày 28/4/2013.
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch vào điểm và quản lý GV, HS theo chương trình
tập huấn vào điểm trực tuyến được thiết kế trên Website của trường. Triển khai hiệu
quả khai thác thông tin kế hoạch của nhà trường, chuyên môn, tổ CM, các đoàn thể
trên mạng, bớt các bảng biểu không cần thiết.
Tăng cường KTNBTH theo hình thức kiểm tra đột xuất chủ yếu kiểm tra hồ sơ
cá nhân, dự giờ, sử dụng đồ dùng trên lớp, kiểm tra phần hành theo phân công. Đặc
biệt sẻ kiểm tra bài soạn 100% GV và kiểm tra việc nâng cao chất lượng HSG thông
qua dự giờ, kiểm tra thực tế từng HS, GV trong quá trình bồi dưỡng.
Chuẩn bị tốt việc kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch củaPGD.
3. Hoạt động khác.
Triển khai chấm sáng kiến kinh nghiệm cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Phân công chấm sáng kiến kinh nghiệm cho cốt cán, đồng thời đăng tải trên trang
Website của trường (hạn nộp cuối cùng vào ngày11tháng 05 năm 2013 cho hiệu
trưởng). Riêng các đ/c đăng ký CSTĐ chấm trước ngày 30/4/2013.


Hoàn thành hồ sơ K§CLGD để chuẩn bị sở GD kiểm tra đánh giá ngoài vào
ngày 15- 4-2013.
Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, lên lớp, ra vào lớp đúng hiệu lệnh đã quy
định, nhiệm vụ của GV trực tuần, lớp trực tuần và trực lãnh đạo (kể cả dạy ôn tập
lớp 9). Xữ lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thực hiện kiên quyết trong thi đua
tháng và cuối năm.
Giữ gìn trật tự, kỹ cương nề nếp trường học như: nói năng, phát ngôn đúng nơi
đúng chổ, thực hiện lối sống, sinh hoạt nơi công sở theo qui định, vệ sinh giữ nét đẹp
chung và có ý thức tập thể.
Thực hiện tốt thông tin hai chiều như: Chế độ báo cáo, tiếp nhận kế hoạch …
đảm bảo từ người phụ trách đến GV và yêu cầu GV trực tuần phải lập biên bản theo
yêu cầu của BGH, của Chi đoàn, của tổ trưởng khi vi phạm.
Đảm bảo nghiêm túc công tác chỉ đạo sinh hoạt tập thể của GVCN trong tiết
chào cờ, giữa giờ… Toàn thể GV chào cờ theo buổi dạy kể cả không có tiết. GVCN
chịu quản lý HS trong giờ sinh hoạt tập thể, nếu vắng nhờ GV khác phải được sự
đồng ý của Hiệu trưởng. GV cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc phát hiện vi
phạm của HS, vệ sinh các phòng học, khu vực trường, nơi làm việc, chú trọng nhắc
nhở HS sử dụng điện quạt, nước uống, nước rửa,…
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 4 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×