Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 2 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2013
1. Thực hiện chương trình:
Hoàn thành chương trình tuần 25 (tính đến 28/2) GV cần dạy bù các môn còn chậm.
2. Dạy và học.
Bồi dưỡng HSG lớp 6,7,8 và dạy tuyến 2 đối với HSG cấp Tỉnh đang theo học ở Kiến
Giang. Bộ phận chuyên môn phân công và lịch thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy.
Hoàn thành chương trình dạy nghề lớp 8, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kiến thức, hồ
sơ v.v… cho thi nghề phổ thông vào tháng 3/2013.
Triển khai thực hiện hiệu quả các hội thi: thi HKPĐ cấp huyện.
Thao giảng 3tiết/ tổ. Dự giờ 3 tiết/Gv.
Chế độ cho điểm 1/3điểm miệng, Điểm 15 phút, KT 1tiết và TH theo PPCT
Tiếp tục ôn tập lớp 9 theo lịch chuyên môn. Lưu ý tăng thời lượng và đổi mới cách bồi
dưỡng đảm bảo nâng cao vị thứ HS thi vào THPT.
Phấn đấu chất lượng kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo .
Cải tiến trong sinh hoạt tổ chuyên môn.
Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn như hồ sơ cá nhân, ghi sổ đầu bài, sổ điểm…
Tăng cường hơn nữa viết bài cho website, có giải pháp tích cực đẩy mạnh hơn công nghệ
thông tin trong trường học.
Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ KĐCLGD
3. Hoạt động khác.
Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, lên lớp, ra vào lớp, hiệu lệnh đã quy định, nhiệm vụ

của GV trực tuần, lớp trực tuần và trực lãnh đạo (kể cả dạy ôn tập lớp 9, BDHSG, Nghề).
Nghĩ việc, nghĩ dạy nghĩ hội họp (Tổ CM, Đoàn thể) phải có đơn xin phép.
Giữ gìn trật tự trường học, để xe CBCNV giữ vẽ đẹp sinh hoạt vệ sinh tại văn phòng như
bàn ghế nón mũ, nước uống,…
Thực hiện nghiêm túc trong công tác chỉ đạo SH tập thể của GVCN trong chào cờ, TD
giữa giờ…
Xác định đúng tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt hiệu quả. Các nhiệm vụ được
giao(thận trọng cân nhắc trong phát ngôn , trò chuyện,… làm ảnh hưởng đến tập thể đơn vị ).
Khắc phục tình trạng không chấp hành trực ban, bỏ bê công việc, không tham gia họp
hành. Cần sớm hoà nhập vào tập thể ở một số đồng chí.
Thực hiện nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiều.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 02 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×