Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 11 2012

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2012
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 13,5.
2. Dạy và học.
Tổ chức dạy bù theo đăng ký vào các ngày trong tuần chế độ cho điểm 70%,
dự giờ tối thiểu 13 tiết/GV, thao giảng 4 tiết/tổ.
Chấn chỉnh nền nếp kỷ cương dạy và học, kỷ luật lao động của giáo viên,
chấp hành quy chế chuyên môn, sử dụng hiệu quả thời gian ở trên lớp, thực hiện
nghiêm túc 15 phút đầu buổi và sinh hoạt giữa giờ của GVCN, khắc phục những
sai sót trong việc ghi sổ đầu bài, phiếu báo giảng, phiếu báo sử dụng đồ dùng dạy
học và điểm ở sổ cái, sổ chủ nhiệm, sổ gọi tên vv…GV phải pho to chuẩn kỷ
năng và kiến thức theo QĐ 16, TT 58 về đánh giá xếp loại HS.
Triển khai việc nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng 4 vấn đề sau:
* Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dạy học 3 môn Toán, Văn, Anh ở tất
cả các khối lớp, giao trách nhiệm cho GVBM, GVCN, tổ CM, Chi Đoàn, Đội, PH
có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng 3 môn Toán, Văn, Anh ở tất cả các
khối lớp theo kế hoạch của PGD.
* Đầu tư thích đáng về mọi mặt để nâng cao chất lượng HSG:
- HSG tỉnh: Xây dựng tuyến 2, động viên học sinh tham gia học ở Kiến
Giang và môn sử, địa tại trường.
- HSG huyện: tăng cường thời lượng bồi dưỡng, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ

việc xây dựng chương trình soạn bài, dự giờ.
- Triển khai kế hoạch dạy nghề phổ thông ở lớp 8.
- Mua tài liệu bồi dưỡng HSG, bổ sung tất cả các khối 6,7,8
- Triển khai kế hoạch giải toán qua mạng, thi olim pic tiếng Anh theo công
văn chỉ đạo của PGD. Tiếp tục triển khai phong trào giải toán, tiếng Anh, giao
thông thông minh qua mạng toàn thể các khối lớp.
* Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém, xây dựng hồ sơ CM, tổ trưởng, P. tổ
trưởng, GVCN, GVBM theo kế hoạch 227 của PGD.
* Tổ chức ôn tập lớp 9 cho hai môn Văn, Toán theo kế hoạch của PGD và
của trường, tổ chức họp PH lớp 9.
Do đó PHT phụ trách chuyên môn triển khai cụ thể từng nội dung, quy trình
để thực hiện, có đánh giá cụ thể theo giai đoạn.
Nộp tin bài cho Website 2 tin, bài, ảnh/tổ CM, nội dung đi sâu vào truyền
thống các nhà giáo, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng phong trào
học tập của học sinh, gương người tốt, việc tốt v.v…
Kiểm tra NBTH: Theo kế hoạch KTNBTH của CM.


3. Hoạt động khác.
Bộ phận TV bám sát nội dung của thư viện xuất sắc, hoàn thành các hạng
mục chuẩn bị kiểm tra công nhận thư viện xuất sắc vào tháng 3-2013. Huy động
học sinh ủng hộ 1 em một đầu sách truyện hoặc 2 quyển sách GK, không được
sách đồi trụy hợp, giáo viên mỗi người 2 quyển sách truyện hoặc sách tham khảo
khác. Thư viện viết thêm phích và nhập dữ liệu tên sách theo chử cái vào máy tính
đầy đủ, tổ chức giới thiệu sách trong giờ chào cờ ít nhất 2tuần/lần, tập huấn cách
sử dụng phích cho GV, học sinh, ghi sổ mượn đọc, chỉ tiêu 1 tháng GV mượn 2
đầu sách.
Thiết bị xử lý sổ theo quy định, đồng thời thiết lập lại hồ sơ TB theo quy
định từ trước đến nay.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2012
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×