Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 12 2012

NH GI HOT NG THNG 12/2012
1. Thc hin chng trỡnh:
Đảm bảo thực hiện chơng trình đúng tiến độ đến hết tháng
đến tuần 19.
Tồn tại: Một số đ/c đã dạy bù chơng trình song vẫn còn chậm.
2. Hot ng dy v hc.
*u điểm:
-Thực hiện tốt vi tính bộ hồ sơ, các giáo viên tích cực thiết kế bài
giảng trên giáo án điện tử.
- GV soạn bài đầy đủ, cha phát hiện đ/c nào lên lớp không soạn
bài. Về chất lợng các bài soạn trên cơ bản đã thực hiện theo yêu cầu
đổi mới ,
- Các tiết dạy có hiệu quả hơn, qua KTNBTH và thao giảng đã thấy
rất nhiều tiến bộ, có nhiều tiết khá và tốt. GV đã có thói quen sử
dụng các phơng tiện đồ dùng dạy học có hiệu quả hơn, đặc biệt là
sử dụng phơng tiện dạy học hiện đại.
- Bộ phận chuyên môn tiếp tục triển khai các chuyên đề đổi mới
về chủ đề năm học, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học nh:
+Hầu hết giáo viên đã soạn bài trên máy vi tính.
+Các tiết thao giảng ở các tổ CM đều áp dụng dạy học trên
chơng trình Power point. Các tổ chuyên môn đã tiến hành tập huấn

về soạn và sử dụng giáo án điện tử nh tổ Hoá Sinh Anh, tổ KHTN.
Biểu dơng nhiều đ/c tích cực dạy giáo án điện tử.
- Dự giờ đảm bảo 19tiêt/gv
* Tồn tại:
.- Viêc soạn bài trên máy vi tính của một số giáo viên con cha thể
hiện trình bày tốt. Một số đ/c còn cha chú trọng đến hình thức và
nội dung của giáo án, sử dụng giáo án vi tính theo khuôn đã soạn sẵn
nên cha sáng tạo trong dạy học.
- Một số đồng chí cha sử dụng triệt để phơng tiện dạy học hiện
có, cha mạnh dạn sử dụng giáo án điện tử.
- Dự giờ đồng nghiệp một số giáo viên cha đủ chỉ tiêu.
Công tác chấm chữa và cho điểm.
- Đa số thực hiện kiểm tra,vào điểm kịp thời theo phân phối chơng trình.
- Tinh thần tự giác vào điểm của giáo viên đợc nâng cao và đã
trở thành thói quen đối với từng giáo viên.
Công tác kiểm tra nội bộ trờng học:.
Ưu điểm:
Hoàn thành tất cả các lọai hồ sơ kiểm tra học kì I
Chất lợng đánh giá các bộ hồ sơ tốt.
Tồn tại:


Việc hoàn thành một số hồ sơ vẩn còn chậm, có một số hồ sơ
giáo viên đợc kiểm tra cha ký so với kế hoạch.
Công BDHSG, phụ đạo HS yếu kém:
- Giáo viên đã chủ động dạy thêm cho HSG
- Đã thành lập đội tuyển HSG theo yêu cầu và đầy dủ các môn, đã
tiến hành bồi dỡng 2 buổi/môn.
-Tính tự giác tham gia của HS bắt đầu tiến bộ. Các giáo viên
phân công tham gia dạy phụ đạo nhiệt tình, ra vào lớp đúng giờ.
- Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, chịu khó su tầm những
tài liệu để giảng dạy.
Đã tổ chức cuộc thi O lim pic Tiếng Anh qua mạng theo kế hoạch
và chọn dợc đội tuyển học sinh giỏi bồi dỡng thi huyện.
* Tồn tại :
Một số đội tuyển giáo viên đăng kí thời gian giảng dạy thiếu kịp
thời.
Một số giáo viên cha chủ động phụ đạo thêm cho học sinh. sơ đồ
yếu kém một số lớp niêm yết ở trên lớp bị HS phá.
3.Cụng tỏc khỏc
Công tác th viện và thiết bị:
Tổ công tác th viện đã đi vào hoạt động, triển khai tốt công tác
mợn và trả SGK đúng định kì.
Hoàn thành cơ bản các loại hồ sơ theo quy định.
Phòng th viện thiết bị đã sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Tồn tại:
Cán bộ th viện cha có th mục giới thiệu sách mới.
Việc quản lý sổ bạn đọc cha đúng quy định.
Thiết bị phục vụ thờng xuyên ,việc bảo quản lao chùi tốt,
Hng Thy, ngy 01 thỏng 01 nm 2013
NGI NH GI
P. HIU TRNG

Lờ ỡnh LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×