Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 11 2012

NH GI HOT NG THNG 11/2012
1. Thc hin chng trỡnh:
Đảm bảo thực hiện chơng trình đúng tiến độ đến hết tháng đến
tuần 14.
Tồn tại: Một số bộ môn còn cha kịp chơng trình đang ở tuần 13 13,5. Việc dạy bù chơng trình của một số giáo viên song vẫn còn chậm,
do đó yêu cầu GV chủ động dạy bù vào các ngày chủ nhật để kịp với
kiểm tra học kỳ.
2. Hot ng dy v hc.
Tất cả các đ/c đã phát huy hết tinh thần dạy và học thể hiện rõ
tháng tôn vinh nghề dạy học. Đa số giáo viên lên lớp đều soạn bài đầu
đủ, cập nhật ngày dạy, ngày soạn đầy đủ, thực hiện nghiêm túc quy
chế chuyên môn, GVCN bám lớp 15 phút đầu giờ và giữa giờ, nh đ/c
Thủy, Chung, Minh, Hơng, Hà... Lên lịch báo giảng, phiếu báo sử dụng
ĐDDH kịp thời, đúng theo quy định, Tuyên dơng các đ/c: San, Việt,
Viễn, Tiễn, Thơng, Thanh, ... .
- Thao giảng: 9 tiết (3 tiết Giỏi, 6 tiết Khá)
+ Đ/c Quang dạy Sử 8 xếp loại: Khá
+ Đ/c Diệp dạy Nhạc 7 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Minh dạy Văn lớp 6 xếp loại: Khá
+ Đ/c Tình dạy Sinh 6D xếp loại : Khá
+ Đ/c Hậu dạy Sinh 7D xếp loại : Khá

+ Đ/c Hân dạy Địa 7D xếp loại : Giỏi
+ Đ/c Viễn dạy Toán 6 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Việt dạy Toán 8 xếp loại: Khá
+ Đ/c Tiễn dạy Lý 6 xếp loại: Khá
- Dự giờ đạt 15 tiết/ GV
Các tiết thao giảng đã sử dụng hiệu quả bản đồ t duy trong dạy học
và chú trọng dạy học theo đối tợng.
Các tiết dạy có hiệu quả hơn, qua KTNBTH và thao giảng đã thấy rất
nhiều tiến bộ, có nhiều tiết khá và tốt. GV đã có thói quen sử dụng các
phơng tiện đồ dùng dạy học có hiệu quả hơn, đặc biệt là sử dụng phơng tiện dạy học hiện đại.
GVBM vào điểm M, 15 phút ở sổ và phần mềm OMMS đạt 75%.
Công tác vào điểm ở sổ cái và ở phần mềm OMMS hầu hết các GV
thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
* Tồn tại:
Vẫn còn tình trạng vi phạm quy chế chuyên môn. Trong giờ dạy GV
còn rời khỏi lớp: đ/c Xuyến.
Việc sử dụng ĐDDH trên lớp còn ít. Đặc biệt GV dạy bộ môn Sinh tiết
thực hành không dạy ở phòng học bộ môn.
Hiệu quả một số tiết dạy cha cao, do rất nhiều nguyên nhân, hạn
chế về phơng pháp, về tổ chức lớp học, cách khai thác kiến thức, đặc
biệt là hạn chế về sử dụng các phơng tiện dạy học, có đ/c vẫn còn dạy


chay và tỷ lệ tiết dạy đạt Giỏi còn thấp. Tình trạng giáo viên chủ quan
trong lên lớp vẫn xãy ra đó là việc tổ chức lớp học cha khoa học, kiến thức
dàn trải và vẫn còn tình trạng đạy học theo lối đọc - chép vẫn diễn ra.
Qua dự giờ đột xuất của BGH cho thấy giáo viên dạy còn mang tính thụ
động, chủ quan trong việc truyền kiến thức, trong dạy học cha đặc biệt
chú trọng học sinh yếu kém, lớp học còn nặng nề, học sinh học tập căng
thẳng nên mang lại hiệu qủa cha cao.
Sử dụng hiệu quả bản đồ t duy trong dạy học chỉ dừng lại ở các
tiết thao giảng, GV cha triển khai trong các tiết dạy hàng ngày.
Công tác chấm chữa và cho điểm.
Đa số thực hiện kiểm tra,vào điểm kịp thời theo phân phối chơng
trình, điểm Mvà 15 phút đạt trên 75% .
Tinh thần tự giác vào điểm của giáo viên đợc nâng cao và đã trở
thành thói quen đối với từng giáo viên.
Tồn tại: Vẫn cha khắc phục tồn tại.
Việc vào điểm của một số đ/c cha đảm bảo 75% điểm miệng và 15
phút:


đ/c Thức toán 7A,B,C, đc Linh (Sinh 8A,B,C). Cha vào điểm ở phần
mềm OMMS (kiểm tra ngày 29/11) đc Thức
Công tác kiểm tra nội bộ trờng học:.
Công tác kiểm tra nội bộ trờng học đã tiến hành đúng theo kế
hoạch, đúng tiến độ, lực lợng kiểm tra đã chủ động kiểm tra đánh giá.
Chất lợng qua kiểm tra đạt yêu cầu trở lên, không có đ/c cha đạt yêu cầu
kết quả kiểm tra, đã kiểm tra toàn diện 3 đc: /c Quang xp loi chung: Khỏ,
đ/c Hậu: xếp loại tốt, đ/c Lợi xếp loại chung: Tốt
Kiểm tra chuyên đề đ/c Tình (Hồ sơ + giảng dạy) xếp loại : khá
Tồn tại:
Việc hoàn thành một số hồ sơ vẩn còn chậm so với kế hoạch.
Tính t vấn thúc đẩy trong kiểm tra vẫn cha đợc đề cao, lực lợng
kiểm tra cha có định hớng để giúp đở các giáo viên khắc phục các tồn
tại mà chỉ mới chỉ ra.
Công BDHSG, phụ đạo HS yếu kém:
Hồ sơ giảng dạy đảm bảo và đầy đủ theo yêu cầu của chuyên môn,
nhiều đồng chí đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng bộ môn, nhiều
giáo án soạn kỉ có chất lợng nh Sử 9 (đc Thuỷ), Địa 9 (đc Thơng), Anh 7
(đc Phợng)...
Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, chịu khó su tầm những tài
liệu để giảng dạy.
Học sinh khá tích cực, trong việc tham gia học tập, nhiều đội tuyển
có triển vọng đạt giải, nếu bồi dỡng tốt.
Đã hoàn thành hồ sơ phụ đạo theo lớp, tất cả các lớp đã có danh sách
và sơ đồ của lớp mình.
Các giáo viên đã chú trọng đối tợng học sinh yếu kém trên lớp học,
nhiều đc trăn trở cho tình trạng học sinh yếu hiện nay.
* Tồn tại :


Qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy: kế hoạch giống nhau, trong việc xây
dựng kế hoạch cha cụ thể cho bộ môn mình, cha định hớng chỉ tiêu
phấn đấu theo số lợng học sinh.
Một số đc cha có kế hoạch cụ thể, còn chung chung, phần định hớng các tài liệu bồi dỡng cha có.
Việc mua tài liệu cho công tác bồ dỡng dành cho tính chủ động của
giáo viên trong việc chọn lựa tài liệu đến nay cha có bộ môn nào thực
hiện để nhập vào th viện làm tài liệu chung.Công tác phụ đạo học sinh
yếu kém tuy đã triển khai đầu năm học song hiệu quả đến nay vẫn cha
cao, tồn tại ở những điểm sau: Cha có giáo viên tự tổ chức bồi dỡng theoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×