Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 10 2012

NH GI HOT NG THNG 10/2012
1. Thc hin chng trỡnh:
Đảm bảo thực hiện chơng trình đúng tiến độ đến hết tháng đến
tuần 9,5.
Nhiều đc đã đăng kí dạy bù kịp thời (đc Hà b, đc Tình, Đỗ Hơng).
Tồn tại:
- Nhiều GV cha chủ động dạy bù kịp chơng trình.(Do nghĩ sinh hoạt
CM liên trờng và nghĩ bão). Còn chậm 1-2 tiết: Sinh 8C, Sinh 7, Sinh 6, Địa
6.
Các buổi sinh hoạt và các tiết dạy vào ngày thứ 7 của khối chiều
không thực hiện đợc do nghỉ dạy dành cho công việc khác (5 buổi)
2. Hot ng dy v hc.
Công tác soạn giảng:
Các tiết dạy có hiệu quả hơn, thao giảng đã thấy rất nhiều tiến bộ, có
nhiều tiết khá và tốt. GV đã có thói quen sử dụng các phơng tiện đồ dùng
dạy học có hiệu quả hơn, đặc biệt là sử dụng phơng tiện dạy học hiện
đại thể hiện qua buổi sinh hoạt chuyên môn liên trờng, nhiều đc đã thể
hiện giờ dạy tốt nh đc Lợi, Đ Hơng, Thanh
Công tác dự giờ thao giảng đã thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là
những tiết dạy chuẩn bị cho công tác SH CM liên trờng.
Qua kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn cho thấy đa số giáo viên thực

hiện nghiêm túc công tác soạn giảng và chơng trình.
Toàn trờng thao giảng 10 tiết: (KHTN: 4, KHXH, Hoá sinh: 3) - 8 giỏi - 2
khá
+ Đ/c Lợi dạy Toán 9 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Liễu dạy Toán 9 xếp loại: Khá
+ Đ/c Ninh dạy Mỹ thuật 7 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Xuyến dạy tin học 8 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Hơng dạy Văn 9 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Loan dạy Anh văn 9 xếp loại: Giỏi
+ Đ/c Hòa dạy Anh văn 8 xếp loại: Khá
+ Đ/c Mùi dạy Sinh 9A xếp loại : Giỏi
+ Đ/c Thơng dạy Địa 9D xếp loại : Giỏi
+ Đ/c Thanh dạy Hóa 8C xếp loại : Giỏi
Công tác dự giờ của giáo viên đợc chú trọng phần lớn đạt chỉ tiêu đề
ra, nhiều đồng chí nhận xét bài dạy đồng nghiệp sát đúng có hớng góp
ý, xây dựng đối với ngời dạy (đc Hà b, Thuỷ).
Đã tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân toàn thể giáo viên trong trờng,
qua kiểm tra thấy rõ: Hồ sơ có đủ loại theo quy định, chất lợng tốt,
hình thức đẹp. Giáo án đều đã cập nhật ngày soạn, ngày dạy bằng vi
tính và đều có rút kinh nghiệm sau tiết dạy một cách cụ thể. Thực hiện
đúng quy chế chuyên môn vào điểm, lên phiếu báo và phiếu sử dụng đồ
dùng dạy học kịp thời. Nhiều bộ hồ sơ chất lợng tốt nh: Đc Thuỷ, San, Viễn,
Thanh)


Tồn tại:
Về hồ sơ cá nhân:
1 số đ/c cha rút kinh nghiệm sau bài dạy hoặc rút kinh nghiệm còn
mang tính hình thức: Đ/c Việt (Toán 8, Lý 7); đ/c Tiễn(lý 6), Sinh 9 (đc
Mùi)đ/c Hân, đ/c Hậu
Sổ điểm cá nhân danh sách còn lộn xộn, không khoa học: đ/c
Xuyến.
Hồ sơ yếu kém: Kế hoạch còn giống nhau hầu hết thiếu sơ đồ chỗ
ngồi của HS và thiếu danh sách theo dõi sự tiến bộ của HS(tổ KHTN), Kế
hoạch phụ đạo và theo dõi học sinh yếu kém thiếu phần kỷ năng yếu của
học sinh(Đ/c Nhàn), thiếu hồ sơ phụ đạo HS yếu kém, hồ sơ BDHS giỏi
(đ/c Tiễn).
Giáo án nội dung kiến thức một số bài đã giảm tải nhng vẫn soạn theo
tiến trình bài dạy: Sử 8 - Đ/c Quang
Tiết trả bài kiểm tra cha nhận xét u khuyết điểm của học sinh và


chất lợng bài kiểm tra: Đ/c Hơng.
Sổ chủ nhiệm cha cập nhật đầy đủ thông tin Đ/c Hải Lý, Đ/c Hà (A),
Đ/c Hòa, Đ/c Hơng, Đ/c Hà(B), Đ/c Chung, Đ/c Minh, đ/c Thơng.
Giáo án hoạt động của học sinh còn bỏ trống nhiều Đ/c Hòa. Đ/c
ChungĐ/c Loan, Đ/c Quang.
- Sổ dự giờ có 1 tiết xếp loại sai : đ/c Mùi.
- Dự giờ số tiết cha đảm bảo: đ/c Tình, Anh.
- Lập danh sách HS yếu kém quá nhiều (22/37): đ/c Dũng
- Tích luỹ chuyên môn còn thiếu, cha thiết thực đối với bộ môn: đ/c
Cờng, Minh, Vân Anh, đ/c Sơn.
Công tác chấm chữa và cho điểm.
Đa số thực hiện kiểm tra,vào điểm kịp thời đạt chỉ tiêu trên 50% M
và 15, kiểm tra 1 tiết theo phân phối chơng trình, ra đề đúng trọng
tâm, đảm bảo ra 2 đề, đa chuyên môn duyệt đúng thời hạn.
Tinh thần tự giác vào điểm của giáo viên đợc nâng cao và đã trở
thành thói quen đối với từng giáo viên.
Nhiều giáo viên đã chủ động vào điểm ở phần mền OMMS và đã sử
dụng phần mền trong việc lập danh sách của nh tạo sổ điểm cá nhân.
Tồn tại:
- Chế độ cho điểm:
Toán 7A,B,C; Toán 6A của đc Thức: điểm miệng đạt 20%, cha có
điểm 15 phút.
Lý khối 6; khối 7: cha có điểm 15 phút.
Một số đ/c vào điểm M, 15 phút cha đạt 50% (kiểm tra ngày 30/10):
Công nghệ khối 9,8 (đ/c Cờng)
Sinh 6C, 6D, Công nghệ 6C, 6D (đ/c Tình)
Việc vào điểm ở phần mềm OMMS đa số giáo viên không thực hiện,
trong đó có lí do từ chuyên môn cha quán triệt và chỉ đạo.
Công BDHSG:


Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, bám sát các chuyên đề của PGD
thực hiện đến nay đã hơn 2 chuyên đề. Riêng đội tuyển S 9 và Địa 9 đã
thực hiện 3 buổi/tuần. Biểu dơng đc Thuỷ, Thơng đã không ngại khó để
bồi dỡng kịp chơng trình của Kiến Giang. Các đội tuyrn TAQM và GTQM
đã triển khai tốt và có triển vọng.
Học sinh khá tích cực, trong việc tham gia học tập, nhiều đội tuyển
có triển vọng đạt giải, nếu bồi dỡng tốt.
* Tồn tại :
Công tác bồi dỡng h/s Giỏi đã đợc chú trọng, Song nhiều giáo viên cha
đảm bảo về thời gian bồi dỡng, cha thực hiện theo lịch (giải toán qua
mạng).
Đội tuyển Toán qua mạng cha bồi dỡng theo lịch trình của chuyên môn.
Các đội tuyển TAQM và GTQM chỉ bồi dỡng trên máy vi tính, cha thực hiện
ở trên giấy cũng nh dạy ở trên bảng.
Đội tuyên năng khiếu bồi dỡng cha có lịch trình cụ thể, không niêm yết
về thời gian tập luyện, cha huy động tiềm lực tập luyện từ Đoàn thanh
niên.
Cha có giáo viên nào mau tài liệu để bồi dỡng nộp cho TV.
3.Cụng tỏc khỏc
Công tác kiểm tra nội bộ trờng học.
Nhìn chung các đ/c đều có bộ hồ sơ đầy đủ các loại theo quy định,
giáo án đợc vi tính hoàn toàn, trình bày đẹp, có chất lợng nh hồ sơ đ/c
Duyên, Hà(B), Chung, Hơng
Kiến thức bài dạy chính xác, làm rõ trọng tâm nội dung bài học
Trong bài dạy đã biết kết hợp các thiết bị dạy học hiện đại
Quan tâm, giúp đỡ tất cả đối tợng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu
kém
Kiểm tra hồ sơ tổ CM:
Tất cả các tổ đủ hồ sơ theo quy đinh, chất lợng đảm bảo nh tổ KHXH.
Tồn tại:
Phân bố thời gian giữa các mục trong bài dạy cha hợp lý( đ/c Hải Lý,
Hà B, Hơng)
Giáo viên giảng bài còn nhanh, chữ viết trên bảng khó đọc (đ/c Hà)
Đã thực hiện theo kế hoạch đề ra thể hiện tiến hành kiểm tra các
phần hành nh TV, TB, y tế học đờng, hồ sơ đầy đủ, chất lợng tốt.
Các tổ trởng chuyên môn đã triển khai kiểm tra nề nếp vào điểm,
lên phiếu báo giảng của giáo viên và có những đánh giá chính xác trong
việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên.
Cha hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện đ/c Thức (Không nộp hồ
sơ; cha khảo sát chất lợng)
Một số đ/c nộp phiếu báo giảng và ĐDDH cha đúng thời gian quy
định: đ/c Thức (cha nộp phiếu báo sử dụng ĐDDH năm học)
BGH, tổ trởng chuyên môn cha kiểm tra việc sử dụng ĐDDH trên lớp.
Kết quả kiểm tra:
Kiểm tra toàn diện (5 đc):


+ đ/c Hải Lý xếp loại chung: Tốt
+ đ/c Duyên xếp loại chung: Tốt
+ đ/c Hà(B) xếp loại chung: Tốt
+ đ/c Hơng xếp loại chung: Tốt
+ đ/c San xếp loại chung: Tốt
Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c:
đ/c Dũng (Hồ sơ + quy chế): xếp loại tốt
đ/c Vân Anh (Hồ sơ + giảng dạy): xếp loại khá
đ/c Ninh: Hồ sơ, giảng dạy - Xếp loại tốt
+ đ/c Chung xếp loại chung: Tốt
+ đ/c Loan xếp loại chung loại: Tốt
Kiểm tra hồ sơ tổ CM:
Cha có kế hoạch và chỉ tiêu chuyển giao chất lợng: tổ KHTN, Hóa
Sinh.
Tổ KHTN còn thiếu các chuyên đè của tổ và kế hoạch sử dụng đồ
dùng dạy học của tổ trong năm học.
Hng Thy, ngy 01 thỏng 11 nm 2012
NGI NH GI
P. HIU TRNG
Lờ ỡnh LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×