Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 2 2013

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2013
1. Thực hiện chương trình:
Đảm bảo thực hiện chương trình đúng tiến độ đến hết tháng đến tuần 26.
Nhiều đc đã đăng kí dạy bù kịp thời.
2. Hoạt động dạy và học.
Các tiết dạy có hiệu quả hơn, thao giảng đã thấy rất nhiều tiến bộ, có nhiều tiết khá và tốt.
GV đã có thói quen sử dụng các phương tiện đồ dùng dạy học có hiệu quả hơn, đặc biệt là sử
dụng phương tiện dạy học hiện đại.
Công tác dự giờ thao giảng đã thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là những tiết dạy giáo án
điện tử.
Toàn trường thao giảng 9 tiết đều xếp loại Khá và Giỏi.
Công tác dự giờ của giáo viên được chú trọng phần lớn đạt chỉ tiêu đề ra, nhiều đồng chí
nhận xét bài dạy đồng nghiệp sát đúng có hướng góp ý, xây dựng đối với người dạy.
Tồn tại:
Việc sử dụng giáo án điện tử còn dừng lại chủ yếu các tiết thao giảng.
Việc sử dụng ĐDDH trên lớp một số giáo viên chưa được chú trọng, đặc biệt là việc lên
phiếu báo còn chậm, hoặc báo mà không liên hệ sử dụng. Hoạt động tại các phòng bộ môn
chưa được giáo viên khai thác triệt để, giáo viên chỉ chuẩn bị dụng cụ để biểu diễn, chưa chuẩn
bị đủ để học sinh thí nghiệm theo nhóm.
Việc dự giờ học hỏi của các giáo viên trẻ còn hạn chế, chưa chủ động dự giờ đồng nghiệp,
mà chỉ dừng lại dự giờ những tiết thao giảng. Việc dự giờ giúp đỡ đồng nghiệp đối với các

giáo viên có kinh nghiệm còn hạn chế, Do đó hướng sắp tới yêu cầu tổ chuyên môn chủ động
lên lich dự giờ đối với tổ viên, phân công kèm cặp ở các nhóm chuyên môn.
Việc đánh giá trong công tác dự giờ thao giảng còn chung chung chưa thể hiện tính sâu
sắc trong từng bộ môn. Điều này thể hiện trong biên bản sinh hoạt tổ và báo cáo định kì của tổ,
thể hiện trong sổ dự giờ của giáo viên, cá biệt có nhiều giáo viên nhận xét giống nhau qua mỗi
tiết dự và đánh giá sơ sài .
Công tác chấm chữa và cho điểm.
Đa số thực hiện kiểm tra,vào điểm kịp thời đạt chỉ tiêu 20 đến 35 % M và 15 ’, kiểm tra 1
tiết theo phân phối chương trình, ra đề đúng trọng tâm, đảm bảo ra 2 đề, đưa chuyên môn
duyệt đúng thời hạn.
Tinh thần tự giác vào điểm của giáo viên được nâng cao và đã trở thành thói quen đối với
từng giáo viên.
Tồn tại:
- Chưa vào điểm ở sổ gọi tên ghi điểm gồm có;
+ Đc Thức: Toán khối 7,8,
+ Đc Phượng: Anh khối 7,9 .
+ Đc Ng. Hương: GDCD khối 7
+ Đc Viễn: Toán khối 6, Tin khối 7 .
+ Đc Hà A: Anh khối 6,
+ Chưa xác nhận GVCN ở cuối trang điểm ở sổ điểm, trừ đ/c Đỗ Hương và đ/c Thủy.


Công BDHSG:
Đội tuyển Olympic Tiếng Anh tham gia thi cấp huyện chưa đạt kết quả mong đợi. Đội
tuyển giải toán qua mạng kết quả thấp so với năm trước.
Lực lượng giáo viên bồi dưỡng HSG huyện nhiệt tình, bám sát các chuyên đề của PGD
thực hiện đến nay đã hơn nữa chặng đường, chuẩn bị thi tham gia thi cấp huyện vào tháng. Kết
quả học sinh giỏi tỉnh đã bồi dưỡng công phu, có triển vọng duy trì như năm học trước.
Học sinh khá tích cực, trong việc tham gia học tập, nhiều đội tuyển có triển vọng đạt giải,
nếu bồi dưỡng tốt.
Đội tuyển tham gia HKPĐ cấp cụm và huyện có nhiều khởi sắc, toàn trường có 6 em đạt
giải, có 1 em chọn thi điền kinh cấp tỉnh. Xếp thứ 12 cấp huyện.
* Tồn tại :
Công tác bồi dưỡng h/s Giỏi đã được chú trọng, Song nhiều giáo viên chưa đảm bảo về
thời gian bồi dưỡng, chưa thực hiện theo lịch.
Đội tuyển Tiếng Anh qua mạng chưa xứng đáng với năng lực học tập của học sinh và có
xu hướng tụt hậu so với những năm học trước.
Năng lực học sinh một số đội tuyển còn thấp. Các đội tuyển chưa tăng cường thêm buổi
bồi dưỡng vào giai đoan cuối.
Thành tích đội tuyển HS năng khiếu tiến bộ nhiều, song chưa cải thiện thành tích đồng


đội đáng kể.
Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Đã thực hiện theo kế hoạch đề ra thể hiện tiến hành kiểm tra các phần hành như TV, TB, y
tế học đường. Đã tiến hành kiểm tra đột xuất hồ sơ, giáo án của giáo viên và sổ dự giờ tất cả
các giáo viên.
Các tổ trưởng chuyên môn đã triển khai nề nếp vào điểm, lên phiếu báo giảng của giáo
viên và có những đánh giá chính xác trong việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên.
Tồn tại:
Chưa triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra toàn diện đối với giáo viên. Yêu cầu kiểm tra
trong tháng 3 và tháng 4 (đủ số lượng theo kế hoạch đầu năm).
BGH, tổ trưởng chuyên môn chưa kiểm tra việc sử dụng ĐDDH trên lớp.
3.Công tác khác
Công tác thư viện và thiết bị và y tế học đường:
Giáo viên lên phiếu báo đầy đủ kịp thời, bộ phận thiết bị thư viện cung ứng đầy đủ các
loại ĐDDH, SGK, STK...
Thư viện đã cho giáo viên mượn đầy đủ các tại liệu để giáo viên BDHSG và sử dụng
trong dạy học.
Hoàn thành cơ bản các loại hồ sơ theo quy định.
Đã tiến hành vệ sinh tại các phòng bộ môn, lau chùi thiết bị.
Tồn tại:
Phòng Tin học: Vệ sinh phòng Tin học còn bẩn, sắp xếp chưa gọn gàng, máy móc các
thùng sắp xếp chưa khoa học, có tính chất tạm bợ,. Quản lý phòng tin chưa tốt, có nhiều máy
hư hỏng nặng phải sửa chữa hơn 5 triệu đồng.
Phòng Vật lý: Các thiết bị dạy xong chưa cất, cần xử lý đóng chân các ghế trong phòng,
hệ thống dây điện không an toàn, rác trong phòng còn bẩn


Phòng bộ môn Hóa: Cần xử lý tranh ảnh, bản đồ ở một phòng riêng, sắp xếp lại phòng
kho, đưa toàn bộ bản đồ tranh ảnh vào phòng kho.
Phòng nghe nhìn: Chưa chùi lại các quạt bị bẩn, các kính ở các bàn học sinh
Phòng y tế: Sắp xếp gọn gàng
Kiểm tra các phòng học: Đã khắc phục hệ thống ddienj quạt cầu dao điện.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 3 năm 2013
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×