Tải bản đầy đủ

KH thuc hien truong hoc an toan

Phòng gd - đt lệ thuỷ
Trờng thCS hồng thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
Hồng Thủy, ngày 26 tháng

Số: ...../KH - TrH

9 năm 2012

Kế hoạch xây dựng trờng học an toàn, phòng
chống tai nạn thơng tích
Năm học 2012 - 2013
đơn vị: trờng thCS hồng Thủy
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trờng học
an toàn về an ninh trật tự (ANTT) tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch

số 364/KH-UBND ngày 19/4/2011 của UBND huyện Lệ Thủy về
xây dựng Trờng học an toàn về ANTT giai đoạn 2011-2015;
Thông báo kết luận số 407/TB-UBND ngày 27/4/2013 của ông
Nguyễn Quang Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị
triển khai nhiệm vụ xây dựng Trờng học an toàn về ANTT
iI. Đặc điểm tình hình
1.Thun li.
Trờng THCS Hồng Thủy nằm ven quốc lộ 1A, thuận lợi cho
việc đi lại của học sinh. Năm học 2012 - 2013 ở xã mở đờng liên
thôn đi phía sau khu vực trờng nên thuận lợi cho việc đi lại một
số bộ phận học sinh, cho nên tình trạng vi phạm an toàn giao
thông cũng nh tai nạn không xãy ra.
Đội ngũ cán bộ công chức của nhà trờng có phẩm chất đạo
đức tốt, có năng lực trình độ, luôn thực hiện tốt mọi chủ trơng
đờng lối của Đảng, pháp luật của nhà nớc.
Các giáo viên và học sinh, đa số gơng mẫu chấp hành
nghiêm túc luật an toàn giao thông, an toàn trật tự trờng học.
Ngay từ đầu năm học ban lãnh đạo nhà trờng đã tổ chức
thực hiện giáo dục tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành
luật giao thông đối với giáo viên và học sinh, đồng thời có
những biện pháp ngăn chặn bạo lực học đờng.
Có đầy đủ các loại văn bản hớng dẫn về triển khai xõy dng
trng hc an ton, phũng chng tai nn, thng tớch một cách cụ thể.
Ban chỉ đạo cấp trờng hoạt động đều tay xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo từng khối lớp và khu vực.
Đợc lãnh đạo địa phơng, phụ huynh học sinh, toàn thể cán
bộ, gióa viên nhân viên và học sinh hởng ứng tích cực.
2. Khú khn, vng mc.


Trờng THCS Hồng Thuỷ nằm cạnh quốc lộ 1A với mật độ phơng tiện tham gia giao thông rất lớn.
Số lợng học sinh khá đông (hơn 539 em) nên tỷ lệ học sinh
tham gia giao thông lớn, nhiều học sinh cha có ý thức cao trong
việc chấp hành an toàn giao thông, vẫn còn tình trạng học sinh
hoang nghịch rong nhà trờng.
Nhận thức về công tác an toàn giao thông của một bộ phận
nhỏ nhân dân đang còn thấp, cha quan tâm đến việc chấp
hành an toàn giao thông của con em nên hạn chế không ít đến
việc tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn.
Hồng Thủy giáp phá Hạc Hải, địa hình thấp, nhiều vùng dễ


ngập lụt. Mùa ma thờng xãy ra hiện tợng lũ quét, nớc chảy xiết ở
một số khe lớn rất nguy hiểm cho học sinh đặc biệt là khi học
sinh ở nhà giúp việc cho gia đình.
Có nhiều đối tợng thanh niên h hỏng lôi kéo các học sinh
trong nhà trờng, vẫn xãy ra tình trạng gây gỗ đánh nhau ở
ngoài nhà trờng.
IiI. triển khai kế hoạch
1. Tổ chức thực hiện.
Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trờng học an toàn với đủ
các thành phần trong đó hiệu trởng làm trởng ban
Củng cố Ban chỉ đạo đủ mạnh để xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện có hiệu quả.
Tiếp tục phổ biến luật ATGT, phòng chống ngã, phòng chống
đuối nớc, phòng chống đánh nhau, đạo luật trong trờng học;
phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ; phòng chống ngộ độc
thông qua các tiết dạy chính khóa và các buổi chào cờ, sinh
hoạt NGLL.
Tổ chức họp phụ huynh đầu năm nghiêm túc, yêu cầu phụ
huynh cam kết thực hiện đa đón con em đảm bảo an toàn
trong mua ma, ATGT, phòng tránh thơng tích.
Nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trong
hội đồng s phạm.
Liên đội tiếp tục phát động phong trào thi đua nói lời hay
làm việc tốt. Yêu cầu học sinh cam kết không chơi những trò
chơi nguy hiểm; không tắm khe, tắm biển khi không có ngời
lớn dẫn dắt.
Đầu năm học ban giám hiệu nhà trờng đã tích cực tuyên
truyền đến toàn thể giáo viên và học sinh về việc thực hiện
nghiêm túc an toàn trật tự trờng học. Thông qua các buổi chào
cờ đầu tuần Hiệu trởng nhà trờng đã dành một phần nội dung
tuyên truyền luật an toàn giao thông và nhắc nhỡ, phê bình học
sinh vi phạm an toàn trật tự trờng học.
2


Đội TNTP phát huy tác dụng đội cờ đỏ trong việc giữ gìn
an toàn giao thông trớc công trờng khi tan trờng.
Học sinh không chơi đùa ngoài đờng, không đánh đạp nhau
gây tai nạn thơng tích.
Thực hiện tốt phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ. Có
đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Không có học
sinh bị ngộ độc thức ăn
2. Gii phỏp khc phc khú khn, vng mc.
Giáo học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn trật tự
trờng học. Phối hợp với các lực lợng xã hội trong và ngoài nhà trờng
tham gia giáo dục học sinh, đặc biệt ngăn chặn các đối tợng lôi
kéo học sinh tham gây gổ, gia đánh nhau.
Tiếp tục tham mu với UBND xã để sớm hoàn thành việc cải
tạo nâng cấp, cải tạo mặt sân trờng và duy trì tốt việc tổ
chức cho học sinh đi ở đờng liên thôn.
Tiếp tục tổ chức quán triệt trong phụ huynh và tổ chức cho
phụ huynh cam kết thực hiện đa đón con em đảm bảo an
toàn trong mua ma, ATGT, phòng tránh thơng tích ngay cả ở
nhà và khi đến trờng.
Mt s hnh vi th hin Vn húa giao thụng i vi cỏn b, giỏo viờn,
nhõn viờn v hc sinh:
i ỳng ln ng, phn ng; tuõn th quy nh v tc ; dng xe
ỳng quy nh; i m bo him khi i mụ tụ, xe gn mỏy; khụng vi phm quy
nh v nng cn khi iu khin phng tin tham gia giao thụng; tht dõy an
ton khi lỏi xe v ngi gh phớa trc ụ tụ.
Tuõn th hiu lnh v ch dn ca ngi iu khin giao thụng, ốn tớn hiu,
bin bỏo hiu, vch k ng;
Cỏn b, giỏo viờn iu khin xe mỏy tham gia giao thụng phi cú giy phộp
lỏi xe; phng tin bo m tiờu chun cht lng an ton k thut v bo v mụi
trng;
T giỏc chp hnh quy nh ca phỏp lut v trt t an ton giao thụng, k
c khi khụng cú lc lng tun tra kim soỏt trờn ng;
Khụng thc hin cỏc hnh vi cú nguy c gõy nguy him cho mỡnh v cng
ng; phờ phỏn cỏc hnh vi gõy nguy him cho ngi tham gia giao thụng nh:
ln chim hnh lang an ton ng b, ng st, ng thy; s dng va hố
lm ni buụn bỏn hng húa; ri inh trờn ng; nộm t, ỏ lờn tu ha; x rỏc,
nc thi ra ng...;
Thc hin cỏc quy nh, ni quy ti bn xe, bn tu, bn ph v trờn cỏc
phng tin giao thụng cụng cng;
Tn tỡnh giỳp ngi tham gia giao thụng khi gp hon nn; giỳp
ngi tn tt, tr em v ngi cao tui.

3


N¬i nhËn:
- Phßng GD&§T (b/c);
- C¸c bé phËn(t/h);
- Lu VP.

HiÖu trëng


Thµnh §ång

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×