Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

PHÒNG GD-ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN 2


Toán
2/1/Các
đây:
Emgóc
hãydưới
kể tên
những góc đã học ở lớp 3 ?
+ Góc nào không vuông?

3

2

1
4

5Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
A

O

B

* Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
* Góc nhọn bé hơn góc vuông.


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
M

O

N

* Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.
* Góc tù lớn hơn góc vuông.


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

C

O

* Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
* Góc bẹt bằng hai góc vuông.

D


Toán


Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
a)

A

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
O

B

M

b)

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.

c)

Góc tù lớn hơn góc vuông.

O

N

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
C

O

D

Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài tập 1: Trong các góc sau đây góc nào là:góc
vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? I
Q

M

A

N
Góc 1:

nhọn

B

P
Góc 2:

Góc 3: vuông


G

V

X

E

K

C

D

Y

H
O

Góc 4:

bẹt

U

Góc 5:

nhọn

Góc 6:
Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bµi tập 2. Trong các hình tam giác sau :
 Hình tam giác nào có góc vuông?
A

B

M

C

D

N

P E

G

Hình tam giác DEG
có góc vuông


“AI NHANH, AI ĐÚNG ?”


ĐỘI

ĐỘI

Sắp xếp các
góc đã học
theo thứ tự
từ bé đến
lớn.

-GÓC NHỌN
-GÓC VUÔNG
-GÓC TÙ
-GÓC BẸT

-GÓC

BẸT
-GÓC TÙ
-GÓC VUÔNG
-GÓC NHỌN

Sắp xếp các
góc đã học
theo thứ tự
từ lớn đến
bé.


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

a)

A

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
O

B

M

b)

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.

c)

Góc tù lớn hơn góc vuông.

O

N

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
C

O

D

Góc bẹt bằng hai góc vuông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×