Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN

GÓC NHỌN, GÓC TÙ,
GÓC BẸT


Toán
- Em hãy kể tên những góc đã học ở lớp 3?
- Các góc dưới đây:
+ Góc nào không vuông?

3

2

1
4

5Toán:
A

O

B

* Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
* Góc nhọn bé hơn góc vuông.


Toán:
M

O

N

* Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.
* Góc tù lớn hơn góc vuông.


Toán:
C

C

C

C

.

I

.

O

.K

* Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
* Góc bẹt bằng hai góc vuông.

D


Toán: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
a)

A

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
O

B

M

b)

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.

c)

Góc tù lớn hơn góc vuông.

O

N

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
C

O

D

Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Toán: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 1. Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,
góc nhọn, góc tù, góc bẹt?
M

A

Q

N

P

Góc nhọn

B

C

Góc tù

E

Góc bẹt

Y

K

Góc vuông

G

V
X

I

D
U

O

Góc nhọn

H

Góc tù


Toán: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 1. Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,
góc nhọn, góc tù, góc bẹt?
Bài 2: Cho các hình tam giác sau:

B

D

M

A

C

N

P

E

G

Hãy điền tên: - Hình tam giác ...............
ABC có ba góc nhọn.

DEG có góc vuông.
- Hình tam giác ...............
MNP có góc tù
- Hình tam giác ...............

8


“TIẾP SỨC”
- Có 2 đội chơi (tổ 1 và tổ 3), mỗi tổ cử 4 HS tham gia chơi.
- Nội dung chơi: Viết tên các góc đã học theo thứ tự từ bé đến lớn.
* Cách chơi: HS1 viết xong chuyền phấn cho HS2, HS2 viết xong chuyền phấn
cho HS3, HS3 viết xong chuyền phấn cho HS4. (Mỗi HS chỉ được viết tên 1 góc).
- Đội nào viết đúng, nhanh và đẹp nhất sẽ thắng cuộc.
- Tổ 2 làm trọng tài: quan sát, chấm điểm cho 2 đội chơi.

Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: góc vuông; góc nhọn; góc bẹt; góc tù.

Kết quả: góc nhọn; góc vuông; góc tù; góc bẹt.


Toán: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
A

a)

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.

O

b)

B

M

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.
Góc tù lớn hơn góc vuông.

O

N

c)
C

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
O

D

Góc bẹt bằng hai góc vuông.


11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×