Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 1: GÓC NHỌN, GÓC TÙ,
GÓC BẸT


Kiểm tra bài cũ:

Toán:

- Em hãy dựng ờ ke kiểm tra và cho biết trong các góc
dưới đây gúc nào là gúc vuụng?
A
E

O

B
I

M


O

N

K


Ví dụ:

D

C

O

Góc DOC lµ gãc nhän
Ví dụ:

P
D

Q

Góc DPQ lµ gãcVí dụ:
E

I

Góc EIG là gãc
bÑt

G
2, Thực hành:

Hoạt động nhóm 4:

Bài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là:

góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?
M

A

N

Q

I

B

P

C

K

V
X

E

G

Y

D
U

O

H


Bài 2: Trong các hình tam giác sau:
A

B

Trao đổi theo cặp đôi
D
M

E

C
N

P

- Hình tam giác nào có 3 góc nhọn?
- Hình tam giác nào có 1 góc vuông?
- Hình tam giác nào có 1 góc tù?

G


Bài tập:
Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào mỗi ô trống sau:
1

Góc nhọn bé hơn góc vuông. Đ

2

Góc vuông lớn hơn góc tù.

3 Góc bẹt bằng hai góc vuông.
4
5
6

Góc tù lớn hơn góc nhọn.
Góc bẹt bằng góc tù.
Góc tù lớn hơn góc vuông.

S
Đ
Đ
S
Đ


Trong một hình tam giác có nhiều nhất là:

1

2

3

A. Một góc vuông

B. Một góc tù

C. Ba góc nhọn.

D. Cả 3 đáp án trên


Giáo viên: Đỗ Thị ThươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×