Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 tin học 7 năm học

Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thuỷ
Trường THCS Hồng Thuỷ
Họ tên:…………………………..
Lớp:……………………………...

Kiểm tra học kỳ II
Năm học: 2013- 2014
Môn: Tin học 7
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐIỂM

LỜI PHÊ

Câu 1.(2,5 điểm) Trình bày các bước vẽ biểu đồ? Các loại biểu đồ?
Câu 2 (2,5 điểm): Lọc dữ liệu là gì? Nêu các thao tác để lọc ra các hàng có giá trị lớn
nhất hay nhỏ nhất?
Câu 3 (2,5 điểm): Hãy trình bày các thao tác để:
a) Điều chỉnh ngắt trang
b) Kẻ đường biên của các ô tính.
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày lợi ích của việc xem văn bản trước khi in?

BÀI LÀM
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×